Přihlášení:
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

březen 2021: Zástava

Rabín přišel z modlitebny. Postrádal tam oba své syny. Několikrát se ptal své ženy, kde chlapci jsou. Dávala mu vyhýbavé odpovědi. Nakonec řekla: "Před nějakou dobou přišel ke mně cizinec a dal mi zástavu, abych ji uschovala. Byly to dvě drahocenné perly velké krásy. Měla jsem z nich radost, jako kdyby byly moje. Dnes, když jsi byl v modlitebně, ten cizinec přišel a požadoval svou zástavu zpět. Musím mu ji vrátit?"

"Co je to za otázku? Jak můžeš váhat vrátit svěřený majetek?"

Tu jej žena vzala za ruku a odvedla do ložnice. Zdvihla pokrývku na posteli. Leželi tam chlapci, tiší a krásní. Oba byli mrtví. Rabín hlasitě vzkřikl a vrhl se ke svým synům. Ona však řekla: "Neřekl jsi, že zástava musí být vrácena?

Pán dal, Pán vzal. Jméno Boží budiž pochváleno."

  • nikdo "nevlastní" toho druhého, všichni jsou nám "svěřeni" Bohem
  • žít správně, i když je to tvrdé
  • jak reaguji při ranách osudu
Peter Blesser – Příběhy k zamyšlení II. (https://wiki.rovernet.cz/)