Přihlášení:
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

červenec 2020: Králův pohár

Jednoho dne přišel ke králi Boží posel a řekl mu, že brzy zemře. Současně však přinesl pohár s živou vodou. Potom řekl:

"Vypiješ-li pohár s živou vodou, budeš žít."

Král řekl: "To je vážná věc. Musím se poradit s mudrci své země."

A pozval všechny mudrce své země do královského paláce a předložil jim svůj problém. Přesvědčovali jej, aby pohár s živou vodou vypil.

Král se zeptal:

"Který z mých mudrců zde není přítomen?"

Řekli mu, že nepřišel jeden, který žije ve vzdálené provincii. Král požádal, aby jej přivedli. Když přišel, položil mu král tutéž otázku.

A moudrý moudrý muž se krále zeptal:

"Máš živou vodu vypít sám anebo ji mají s tebou pít i tvoji přátelé?"

Král odpověděl: "Mám ji vypít sám!"

Mudrc odvětil: "Pak ji nepij, protože bez přátel je člověk mrtev."

  • být kritický k radám okolí
  • umět se rozdělit - to je život
Peter Blesser – Příběhy k zamyšlení II. (https://wiki.rovernet.cz/)