Přihlášení:
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

červen 2020: Blahoslavenství

Blahoslavení, kteří mají pochopení pro zájmy druhých lidí,
neboť budou hájit mír a jednotu.
Blahoslavení, kteří jsou vždy připraveni učinit první krok,
neboť poznají, že druzí jsou mnohem otevřenější, než se zdá.
Blahoslavení, kteří nikdy neřeknou: "To je konec,"
neboť naleznou nový začátek.
Blahoslavení, kteří nejprve poslouchají a pak hovoří,
neboť jim bude nasloucháno.
Blahoslavení, kteří v každé diskusi naleznou zrníčko pravdy,
neboť dokáží spojovat rozdělené.
Blahoslavení, kteří nezneužívají nikdy svého postavení,
neboť jim se dostane vážnosti.
Blahoslavení, kteří nejsou nikdy uraženi a zklamáni,
neboť budou určovat atmosféru doby.
Blahoslavení, kteří dokáží prohrávat a ztrácet,
neboť Bůh pak může zvítězit.
Peter Blesser – Příběhy k zamyšlení II. (https://wiki.rovernet.cz/)