Přihlášení:
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

březen 2020: Příběh o bambusu

Jsou příběhy, které čekají na to, aby byly vyloženy, přičemž se člověk ptá sama: Jak přistoupíš k tomuto příběhu?

Uprostřed jednoho velkého království na západě byla jednou jedna překrásná zahrada. Její majitel se v ní za denního horka často procházel. Ze všech rostlin a stromů si nejvíce oblíbil ušlechtilý bambus, který byl rok od roku silnější a mohutnější. Bambus dobře věděl, že jej pán má rád a má z něho radost. Jednoho dne přišel pán ke svému oblíbenému stromu zamyšlen a bambus sklonil s úctou svou mohutnou korunu až k zemi. Pán k němu promluvil: "Milý strome, potřebuji tě!" Vypadalo to, jako by přišel den všech dnů, den, pro nějž byl bambus stvořen.

Bambus tiše odpověděl: "Jsem připraven, použij mne, jak chceš."

Hlas pána zvážněl: "Abych tě mohl použít, musím tě uříznout."

"Uříznout mne? Mne, kterého jsi, pane, učinil nejkrásnějším ve své zahradě? Ne, prosím, to ne! Používej mne ke své radosti jak chceš, pane, ale, prosím tě, neřež mne ... !"

"Když tě neuříznu, nemohu tě použít."

V zahradě nastalo naprosté ticho. I vítr utichl. Bambus pomalu sklonil svoji nádhernou korunu. Pak zašeptal: "Pane, nemůžeš-li mne použít, aniž bys mne uřízl, pak mne uřízni."

"Musím ti však také odřezat větve."

"Ach, pane, ušetři mne toho! Uřízni mne, ale nech mi listy a větve, prosím."

"Když ti je neodejmu, nemohu tě použít."

Slunce skrylo svou tvář. Motýl se strachem odlétl.

A bambus, roztřesen očekáváním toho, co bude následovat, tiše řekl: "Pane, odřízni je."

"Můj stromku, musím udělat ještě víc, musím tě celého středem rozříznout a vyjmout tvé srdce. Když to neučiním, nebudu tě moci použít."

Tu se bambus sklonil až k zemi.

"Pane, řež a rozděl!"

Tak uřízl pán zahrady mladý bambus, oddělil jeho větve, otrhal jeho listy, rozdělil jej na dvě části a vyřízl jeho srdce. Pak jej odnesl tam, kde vyvěral pramen čerstvé vody doprostřed suchých polí. Tam pán opatrně položil bambus na zem. Jeden konec odříznutého kmene připojil k prameni a druhý konec položil k vodní stružce na poli. Jasná, třpytící se voda proudila rozříznutým tělem bambusu do stružky a stružkou na vyprahlá pole, která ji žíznivě očekávala. Potom tam majitel zasadil rýži. Plynuly dny, rýže rostla, a přišel čas sklizně. Tak přinesla smrt nádherného bambusu život vyprahlým polím.

  • změna, proměna je spojována s obavami
  • říci "ano" nové, změněné budoucnosti
  • oddanost může neočekávaně přinést něco nového
Peter Blesser – Příběhy k zamyšlení II. (https://wiki.rovernet.cz/)