Přihlášení:
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

listopad 2020: Plná modlitebna

Moudrý Baalšem zůstal jednou stát na zápraží modlitebny a váhal, zda má vstoupit dovnitř.

"Nemohu dovnitř," řekl, "vždyť je vnitřek ode zdi ke zdi a od podlahy ke stropu přeplněn učeností a modlitbami, jakpak bych se tam vešel ještě já?"

A když zpozoroval, že kolem stojící lidé na něj hledí a očividně mu nerozumí, připojil k tomu: "Slova, která jdou přes rty učitelů a modlících se - a nevycházejí ze srdce, obráceného k nebi - nestoupají do výše, ale naplňují ten dům od stěny ke stěně a od podlahy ke stropu."

vnitřní smysl, podle kterého jednáme, je důležitější než mnoho slov
Peter Blesser – Příběhy k zamyšlení II. (https://wiki.rovernet.cz/)