Přihlášení:
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

říjen 2020: Kolombín

U dvora byli silní a slabí lidé, král byl králem, ženy byly krásné a muži odvážní, farář byl zbožný a kuchařka pilná - jen Kolombín, Kolombín nebyl ničím.

Když někdo řekl: "Pojď, Kolombíne, poper se se mnou," řekl Kolombín:

"Jsem slabší než ty."

Když se někdo zeptal: "Kolik je dvakrát sedm?", řekl Kolombín:

"Jsem hloupější než ty."

Když se někdo zeptal: "Troufneš si přeskočit potok?", řekl Kolombím: "Ne, netroufnu si."

A když se ho král zeptal: "Kolombíne, čím se chceš stát?", odpověděl Kolombín: "Já se nechci stát ničím, já už něco jsem, já jsem Kolombín."

  • vidět, čím člověk skutečně je
  • znát své slabosti a silné stránky
  • rozpor mezi společenskými požadavky a individuálním chováním
Peter Blesser – Příběhy k zamyšlení II. (https://wiki.rovernet.cz/)