Přihlášení:
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

duben 2018: Starší bratr

Jsem nejstarší ze tří dětí. Můj bratr je o dva a půl roku mladší a sestřička o devět let. Když mi bylo asi čtrnáct, přel jsem se o něco s tátou, který sám byl druhý nejstarší z osmi dětí. A tenkrát v nějaké souvislosti řekl: „Jakékoli rozhodnutí, které je v tomto domě přijato, ty osobně přijímáš vlastně třikrát. Jednou za sebe, podruhé za bráchu a potřetí za tu malou, která bude opakovat všechno po vás dvou. Tvůj bratr se k ní bude chovat stejně, jako se ty chováš k němu a vztah vás obou k ní ovlivní její očekávání od jiných lidí, včetně jejího budoucího manžela“.

To mnou docela zatřáslo a přimělo mě to k zamyšlení nad rolí staršího bratra. I když se nijak nesnažíte působit na druhé, ti, kdo vás berou, budou stejně své jednání a rozhodnutí stavět na tom, jak jste jednali v podobných situacích vy. Jestli jste při setkání s nepříjemnostmi dávali najevo zkroušenost nebo hněv, budou v takových situacích reagovat stejně. Když za takových okolností neklesáte na mysli, můžete jim předat sebedůvěru a optimismus.