Přihlášení:
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

únor 2018: Ekologie

Je současného povyku okolo ekologie moc nebo málo? Vyřeší všichni ti „zelení“ současné problémy?

Mnozí říkají, že ne. Na jedné straně Vidíme chvályhodné ekology, vidíme ale i ty, kteří jsou ochotní „kvůli stromům zabíjet“. Odpůrci ekologie se smějí, že je mnohá ekologická proklamace pouze dobrý marketingový tah. Příležitost, jak získat zakázky, vyšší marži, publicitu, dobrý image…

Jak z toho ven? Jak oddělit zrno od plev a ekologii od businessu? Ale lze ji oddělit? Neměli bychom jinak formulovat otázku? Nezní spíše, zda chceme řešit problém, nebo vydělat peníze?

Nejdříve je třeba si uvědomit hodnoty které jsou naším motivem, náš postoj. Pokud se budou obecně uznávané hodnoty obracet k zájmům celku, pokud budeme více cenit ty, kteří umějí dát, než ty, kteří umí získat, vyřešíme ekologii a mnoho dalších problémů. Zatím vidíme v médiích hlavně oslavu těch, kdo umí brát. Nejvíce získat. To jsou ti schopní a úspěšní. Až budeme tolik prostoru v médiích věnovat těm, kdo něco dali, přinesli, pomohli, tak nám bude zřejmě lépe. Ale kdo bude tato média sledovat? Málokdo. Pak ale média nezískají reklamu a zkrachují. A jsme zase tam, kde jsme byli.

Možná založit média nová? Alá Mirek Dušín? Odváží se někdo? Já myslím že by měl. Protože pokud mu to vyjde, strašně to pomůže nejen ekologii.

Helena Procházková
Převzato z http://www.lepsi-firma.cz/ekologie