Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

září 2017: Ježíš Kristus se přiznává

„Obžalovaný,“ začal velký inkvizitor, „jsi obviněn z toho, že jsi naváděl lidi, aby porušovali zákony, tradice a zvyklosti našeho svatého náboženství. Přiznáváš se ke svému činu?“

„Přiznávám, Ctihodnosti.“

„Dále jsi obviněn z vyhledávání společnosti kacířů, prodejných ženštin, vyvrhelů, vyděračských výběrčích daní, koloniálních zotročovatelů našeho národa – zkrátka všech exkomunikovaných. Přiznáváš se k tomu?“

„Přiznávám, Ctihodnosti.“

„Poslední obvinění tě označuje za osobu, která upravuje, mění a zpochybňuje svaté články naší víry. Přiznáváš se?“

„Ano, Ctihodnosti.“

„Jak se jmenuješ obžalovaný?“

„Ježíš Kristus, Ctihodnosti.“

Někdo může být praktikováním svého náboženství pobouřen stejně tak, jako jeho zpochybňováním.

z knížky Modlitba žáby(1)