Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

prosinec 2016: Nový rok čeká na nové změny

Leonardo Di Caprio natočil film o klimatu (k vidění na http://cestovani.idnes.cz). Nedalo mi to a podíval jsem se na něj. Na rozdíl od vyloženě manipulativního a místy až lživého filmu Ala Gora, bych přeci jen tento počin rád poslal dál a doporučil shlédnout. A prosím ty, kteří mají přesvědčení v klimatické dopady člověkem, nastaveno na nekonečno, ať čtou dál i po přečtení následujících řádků...

Leonardo sice lehce pokračuje v manipulaci s fakty dle Ala, ale naštěstí jen na pár místech. Rád bych však aspoň malinko dodal:
 • Téměř nikdo nepopírá, že se otepluje, ale je mnohými (legitimně) zpochybňováno, zda za to může plně člověk. Věda je postavena na pochybnostech!
 • Palmový olej je sice drancátor non plus ultra, ale je používán převážně do paliv. Jídlo je v porovnání s palivy marginálně zastoupeno. Přesto osobně podporuji bojkot této přísady.
 • Film správně poukazuje, že mnohem silnějším oteplovadlem než oxid uhličitý je metan (a že skot je jeho velmi významným zdrojem).
 • Leonardo IMHO správně poukazuje na to, že se ztrácí ledovce i mnoho zvěře a rostlin a mnohdy je to dáno opravdu člověkem (a to nikdo nezpochybňuje)!
 • Se slavným „hokejkovým“ grafem to není tak žhavé, jak bylo v minulosti prezentováno.
 • - Věc je tak moc složitá, že kdo tvrdí, že něco naprosto jasné a nevyvratitelné, tak si jsem jist, že něco přehlédl… (např. se časem zjistilo, že minimálně v USA byla mnohá měřící čidla teploty na velmi nevhodných místech pro měření teploty).

Nezanedbatelné množství pěkných článků na dané téma vyšlo na stránkách osel.cz. Včetně popisu několika skandálů s manipulací s daty ze strany klimaktologů. Pěkné texty o dogmatismu obou stran (popíračů i zastánců) najdete i na stránkách sysifos.cz. Pokud bude zájem, přiložím některé odkazy.

Naše rozhodnutí a kroky mají mnohdy velmi složité důsledky. Jednoduchá řešení neexistují. Nelze jednoduše říct „vítr a slunce“ vyřeší vše. Nelze přejít na elektromobily (ty jen přesouvají problém jinam).

Ale můžeme přeci jen udělat mnohé! Můžeme přemýšlet nad tím, jaké důsledky má naše chování. Opravdu chceme co nejvíce přispívat k tomu, aby se naše země drancovala? Opravdu se nám líbí pohled na mrtvé lesy, povrchové uhelné doly a monokulturní lesy? Opravdu musíme svítit vším a všude? Opravdu musím autem vždycky jet? Opravdu musím mít rajčata ze Španělska v lednu?

Existuje takové krásné orlí pero – 2U5 Malá ekologie! Začněme jej plnit už teď. Nový rok čeká na nové změny! I těmi malými činy můžeme opravdu měnit svět kolem sebe.

Takže Leonardo, ač bych některé pasáže z Tvého filmu nejraději vystřihl nebo okomentoval, tak za jedno ti mohu poděkovat – donutil jsi mě zamyslet se nad tím, zda bych neměl posunout své ekologické hranice zas někam dál. Čin i velký čin z 2U5 už mám, ale to neznamená, že nemohu rozšiřovat o další a další možnosti svou malou domácí ekologii. A mimochodem - o tomto orlím peru se psalo nedávno i v časopise woodcraft.

Pro inspiraci/ zamyšlení:

 • Zařízení vypínejme plně a ne vypínačem na dálkovém ovládání.
 • Netiskněme každou hloupost a nekupujme si každou hloupost.
 • Dávejme přednost českým výrobkům (nejen kvůli dopravě).
 • Pokud jezdíte autem na nákup (na vesnici to mnohdy jinak nejde), plánujte více dopředu nebo cestu s něčím spojte (např. cestou z práce/tréninku).
 • LED žárovky a spotřebiče s energetické třídy A ušetří nejen naši peněženku.
 • Třiďme odpad: sklo, papír, plasty, železo, staré oblečení, bioodpad, nápojové krabice, baterie, elektrozařízení) – i když to možná nějaký popelář hodí všechno někdy na jednu hromadu a není to primárně ekologické. Snižuje se tím ale drancování zdrojů. A to má smysl!
 • Používejme věci dokud slouží a ne dokud se líbí.
 • Papírová taška je fajn, bavlněná ještě lepší!
 • Omezme igelitové tašky a pytlíky na minimum (opravdu nepotřebuji v každém krámu dostat/koupit si igelitku).
 • Zraněné zvíře transportujme do záchytných stanic.
 • Pomozme chytit pytláky a ty, kteří dávají jedy po lese (viz případ otráveného orla, pytlačení v Milovicích...)

Napište v diskuzi další nápady!

Pavel Spálený - Yučikala