Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

listopad 2015: Bušení na vrata bojácného srdce

… nebojácné srdce.

V srdci hledajícího to hlasitě zabušilo.
„Kdo je tam?“ zvolal vystrašený muž.
„To jsem já. Pravda.“ zněla odpověď.
„Coje to za nesmysl!“ nadskočil muž. „Pravda mluví mlčky.“
Bušení se hned nato odmlčelo a on si oddechl.
Jeho vnitřní hlas volal marně. Strach ho umlčel.

Pravda, která osvobozuje, je ta Pravda, kterou odmítáme slyšet.
Takže když se slyšíme říkat, že něco není pravda, v podstatě to znamená: „To se mi nelíbí.“

z knížky Modlitba žáby(1)