Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

listopad 2013: Pořádek vnitřní a vnější

Obecně lze říct, že pořádek vnitřní a vnější se navzájem prolínají a doplňují. Malebnost, krásno působí na duši člověka, oslovuje jej a pomáhá mu najít i vnitřní rovnováhu. Pokud má člověk mír v srdci, bude měnit i své okolí. Obě cesty - zevnitř do nitra a z nitra ven jsou legitimní, každá dobrá a každá použitelná v jiné životní situaci, etapě.
Problém nastává, pokud z vnějšího pořádku uděláme normu - a ty co jí zrovna nestačí, odsoudíme i s jejich nitrem. V momentě, kdy zahrady našich životů rozparcelujeme na přesně ohraničené záhonky dělené vypulírovanými cestičkami, každý i sebemenší nepořádek zde bude vypadat hrozně. Čím preciznější řád, tím těžší jeho udržovat, tím víc hrozí vzpoura a návrat k chaosu. Navíc v takové zahradě chybí malebná zákoutí, která na nás dýchnou svým nečekaným půvabem a osloví naši duši.
Zuzana Suchánková - Wanahčawin