Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

leden 2013: Tse-tse taky lítat

Misionář někde v tropech se rozhodl udělat dojem na své farníky a vzal je do letadla. Letadlo kroužilo nad vesnicemi, kopci, lesy a řekami. Lidé se sem tam podívali z okna a celkem vzato se nezdálo, že je to příliš nadchlo.
Když byli zpátky na zemi, domorodci lhostejně vystoupili z letadla. Misionář toužil po ocenění, a tak vykřikl: „Nebylo to báječné? Co lidé už dnes všechno dokážou! Byli jsme tam nahoře, na nebi, nad chatrčemi, stromy, nad horami a dívali se dolů na zem.“
Skupinka ho však poslouchala celkem nezúčastněně. Nakonec náčelník poznamenal: „Tse-tse taky lítat.“

A co víc, je taky šťastná! Po několika tisíciletích jsme pokročili natolik, že v noci zamykáme dveře a zavíráme okna, zatímco méně „vyspělí“ domorodci spí v otevřených chýších.

z knížky Modlitba žáby(2)