Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

říjen 2010: Dělení se o setbu

Farmář, jehož obilí vždycky získalo na Státní zemědělské výstavě první cenu, se dělil každým rokem s farmáři hospodařícími v okolí jeho pole o svou nejlepší setbu.
Když se ho někdo zeptal proč, odpověděl: „Mám na tom vlastní zájem. Vítr bere pyl a nese ho z pole na pole. Kdyby moji sousedé pěstovali podřadnější obilí, křížením by klesala kvalita mého vlastního zrna. Proto se starám, aby i oni měli na poli to nejlepší obilí.“
Všechno, co dáváme druhým, dáváme i samo sobě.
z knížky Modlitba žáby(2)