Přihlášení:
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

duben 2006: Ohnivcovo oko - paradox

Často slyšíme, že Liga lesní moudrosti je rodinné společenství - je plná individuálních členů a kmenů (což někdy zabraňuje propojení), na druhou stranu však kopíruje společnost (jak jinak!) ve svých ekonomických, organizačních a sociálních strukturách. Podle toho, jak se setkávám se členy naší Ligy, cítím, že mnoho lidí roste vnitřně individuálně (jak jinak!), často však jaksi vedle (navíc) woodcrafterských myšlenek. Je faktem dnešní společnosti, že vnitřní růst je (bohužel, vhledem k nedostatku jedinců - lidských autorit a fungujících vhodných společenství) záležitostí individuální. Přesto však je možné lépe a rychleji vnitřně růst ve společenství, kde se jednotliví členové v růstu podporují, navzájem se radují ze svých úspěchů a tak se posunují mnohem efektivněji. Domnívám se, že tohle je jeden z pokladů Ligy a woodcraftu, který máme v rukách.
Co myslíte?

Richard Rohr: Adamův návrat (inspirace Willym)
Robert Moore: Král, milovník, válečník, kouzelník (inspirace Kuli)

Josef Porsch - Ablákela, ohnivec LLM