Přihlášení:
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

leden 2006: Ticho

Jeden muž se odebral za mnichem, který žil dlouho v klauzuře. Zeptal se ho: "Co ses ve svém životě naučil od ticha, co pro tebe ticho znamená?"
Mnich právě čerpal vodu ze studny a řekl svému hostu: "Podívej se dolů do studny! Co vidíš?" Muž se podíval do studny. "Nevidím nic."
Chvilku zůstali oba dokonale v klidu a mnich pak řekl svému hostu: "Podívej se teď! Co jsi viděl ve studni?" Muž poslechl a odpověděl: "Teď vidím sebe - vidím svůj odraz ve vodě."
Mnich mu na to řekl: "Podívej, když ponořím konev do vody, voda je pohybu. Teď zase naopak je voda klidná. A to je zkušenost s tichem - člověk vidí sama sebe."

"Když nemám co dělat, jdu si sednout k babičce, zatímco ona plete... Moje babička voní pudrem a dýchá velmi pomalu, pomalu. Čas od času zvedne oči a trochu se usměje, obvykle však přestane pracovat a oddechovat... Dává mi pocit klidu a bezpečí..."
Amelie, 14 let

vybráno z knihy Příběhy pro potěchu duše - Bruno Ferrero