Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

listopad 2005: Uddalakova lekce

Mudrc Uddalaka učil svého syna Svetaketua rozpoznávat Jedno v mnohém. Činil tak pomocí různých podobenství, jako na příklad tohoto:

Vyzval svého syna: "Dej tuhle sůl do vody a ráno za mnou přijď."
Chlapec tak učinil. Další den ho otec požádal: "Přines prosím tu sůl, kterou jsi včera dal do vody."
"Nemohu ji najít," řekl chlapec. "Rozpustila se."
"Ochutnej vodu z této strany nádoby," řekl Udalaka. "Jak chutná?"
"Slaně."
"Ochutnej z prostředka. "Jaká je?"
"Slaná."
"Ochutnej z té druhé strany nádoby. Jaká je?"
"Slaná."
"Vylej ji na zem," řekl otec.

Chlapec to udělal a po nějakém čase zpozoroval, že se voda vypařila a znovu se objevila sůl. Na to Uddalaka řekl: "Boha zde nemůžeš rozpoznat můj synu, ale ve skutečnosti tady je."

Ti, kteří hledají osvícení, je stále nenalézají, neboť nedokáží pochopit, že cílem tohoto hledání je hledající. Bůh, tak jako krása, je v nositeli Já.

z knížky Modlitba žáby(1)