Přihlášení:
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

květen 2001:

Přestala jsem nosit hodinky. Alespoň na nějaký čas. Zjistila jsem totiľ, ľe na ně moc koukám. Automaticky jsem si je brala na ruku, tak, jako si automaticky ráno čistím zuby, čeąu se a oblékám. Přistihla jsem se, ľe na ně koukám ráno během snídaně ( " Jeątě pár minut posedím a pak bych se měla zvednout, vľdy» ve čtvrt na osm bych měla vyjít..."), kdyľ čekám ráno na autobus ( jako kdybych tím mohla urychlit jeho příjezd) nebo ve ąkole při hodinách ( jako kdybych pohledem na hodinky mohla urychlit jejich průběh). A kdyľ jsem je snad někdy zapomněla výjimečně doma, na chvilku jsem trochu znejistěla: "Jé, já nechala doma hodinky...".
Zkrátka a jednoduąe, uvědomila jsem si, ľe dívání se na hodinky jsou často jenom výrazy nervozity, kdyľ člověk nestíhá, jako kdyby to byl způsob, kterak zpomalit čas. Ale teď, kdyľ mají mé hodinky "dovolenou", jsem zjistila, ľe čas i bez nich plyne stále stejně rychle. Je správné říkat rychle? Čas neutíká ani rychle, ani pomalu. Prostě jen plyne. To jenom my z toho plynutí děláme plynutí " rychlé" (kdyľ spěcháme) anebo " pomalé" (kdyľ se nudíme - jev nepřílią častý). Také jsem zjistila, ľe na to, abych měla pojem o čase, mi krásně stačí kouknout na hodiny v autobuse, v metru či ve ąkolním vestibulu. Netřeba přesvědčovat se o tom, ľe čas plyne, jeątě pohledem na vlastní hodinky.
Nemějte strach, čas se nezastaví. Věřte mi. Čas neplyne ani rychle, ani pomalu, ani bohuľel, ani bohudík. A nezmění se to, ani kdyľ svá osobní měřítka času necháte doma. Třeba jen na chvíli. Stojí za zkouąku přesvědčit se o tom, ľe věc, kterou pokládáme za samozřejmou, vlastně nepotřebujeme.

Bára Augustýnová baraug@hotmail.com