Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR
Hlavní stránka » Archiv » Stalo se

Březnové zasedání náčelnictva

(23.3. 2013)
Stalo se » V LLM
Hned v úvodu se omlouvám za nedostatečnou fotodokumentaci, protože můj foťák zkrátka zůstal doma a utvrdil mě v tom, že chybami se člověk učí =o)… 
 
Na cestu vlakem všichni kývli, ale když jsem se jala tři hodiny před odjezdem kupovat jízdenky, paní na pokladně mi sice pomohla vybrat nejlevnější variantu, ale informací, že místenky už mi neprodá, mě vskutku nepotěšila a mě bylo v tu chvíli jasné, že ani Tokaheyovi, který chtěl rezervovat místo u stolečku, radost neudělám O=o).
 
Ještě, že existují jídelní vozy… Byla to sice trochu dražší místenka, ale německy mluvící číšník (bodeť by místenky byly, když byl vlak ve chvíli, kdy jsem kupovala lístek, už dávno na cestě, protože jel ze severního Německa do jižního Rakouska) byl ohleduplný a vůbec mu nevadilo, že to kafe pijeme hodinu a půl.
 
V Bílovicích jsem ještě asi nikdy nebyla. Několik lidí mě předem upozornilo na jistou propojenost s Liškou Bystrouškou, ale trefnější mi spíš připadá „Takovýýýýý schody do nebe….“ na kterých probíhá silvestrovská soutěž v běhu a prý to bývá „maso“. 
 
foto
 
 
 
 
Když jsme si každý zabral svůj koutek, či kus stolu, navařili se čajíčky a kafíčka a naplnili jsme prázdné žaludky, mohlo se začít jednat.
 
 
 
Přítomni:
Kamila, Tokaheya, Filip, Marka, Čeyanala, Wikki a jako nečlenové náčelnictva já a Marta.
 
Filipova snaha dát dohromady seznam tábořišť kmenů LLM se zatím s moc velkou odezvou nepotýká, ale třeba ještě někdo přemýšlí, jestli i to jeho tábořiště by bylo vhodné nabídnout… Bylo ;o)! 
 
Ke zhodnocení přišla i snaha informovat členy o tom, co náčelnictvo dělá. Podle ohlasů, které se ke mně (nebo někomu dalšímu) dostávají, to svůj efekt má a například Medailonky z náčelnictva jsou doslova hitem. Zdravím tedy všechny, kteří čtou i tyto řádky a budu ráda za jakékoli tipy k dalšímu zlepšování ;o)…
 
Víkend náčelnických zkoušek (NZ) se blíží a s ním se rojí spousta otázek. Po krátké diskusi jsme se dostali k závěrům. Účast na dubnovém víkendu na faře je povinná. V odůvodněných případech může dojít ještě k dalšímu zvážení a případnému udělení výjimky výměnou za splnění alternativních podmínek – důležitým cílem našich náčelnických zkoušek je totiž nejenom našlapat do účastníků nutné vědomosti, ale také vzájemně se osobně poznat jak na úrovni kmen – náčelnictvo, tak i na bázi kmenů mezi sebou. V dnešní době počítačů, internetu a e-learningového vzdělávání můžeme přesunout teoretickou obsahovou náplň (NZ) do časoprostoru, který si každý účastník určí sám, ale je potřeba zapojit se někde na živo a s potenciálními náčelníky najít společnou notu. Druhým bodem diskuse bylo absolvování zdravotnického kurzu. Zda uznávat kurz, který je platný, či jakýkoliv absolvovaný? Pátráním v zákonech a našich vlastních zkušenostech jsme rozhodli, že budeme uznávat všechny kurzy, které splňují tematickou náplň zadání. Rozseknutím těchto podstatných věcí jsme téma NZ opustili, protože jim bude věnováno zvláštní setkání.
 
Hlavní náplní tohoto náčelnictva bylo rozdělení přidělených dotací z MŠMT. V oblasti financí a ekonomiky se úplně nevyznám, jak s oblibou říkám: „Na peníze máme v kmeni Pata, takže to jde mimo mě“. Chvíli mi trvalo, než jsem se zorientovala, jak se dotace dělí a na co se smí použít. Pokud chcete být také o kus chytřejší…
Dotace z MŠMT jsou děleny do několika programů. Liga žádala o dotace ve třech programech.
Program 1 je určen k zabezpečení pravidelné činnosti pro organizované děti a mládež, tzn. dotace na akce pořádané pro lidi z LLM, dotace pro kmeny, na vydávání časopisu Woodcraft, na vzdělávání a celkově pro potřeby ústředí. 
Program 2 je určen pro podporu vybraných forem práce s neorganizovanými dětmi a mládeží, tzn. na akce, u kterých se očekává i účast lidí z veřejnosti, tedy nečlenů LLM.
Program 3 je pak určen na investiční rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže, tzn. v letošním roce na rekonstrukci fary. Jinými slovy – peníze na rekonstrukci fary nejde použít na činnost kmenů, na akce apod., je to holt jiná škatulka od samého počátku přidělená pro jiný účel.
Rozepisovat konkrétní rozdělení peněz je na tomto místě zbytečné, protože kdo si o něco žádal, se brzy dozví, s kolika penězi od LLM může na letošek počítat. Předběžná výše dotací pro rok 2013 je 320 Kč na člena ve věku od 6 do 26 let, kancelář to ještě  během dubna upřesní i s pravidly pro přidělování.
V letošním roce máte jedinečnou možnost navýšit si ještě trochu rozpočty svých kmenů zapojením se do projektu OPVK (Operační program pro vzdělávání a konkurenceschopnost) tím, že se přihlásíte k provádění pilotáží „výstupů projektu“, tj. v našem případě nově vydávaných publikací LLM, případně herních sad od Tomíků. V tuto chvíli se již testuje publikace Orlí pera a mistrovství pro malé zálesáky a woodcraftery, během léta a na podzim se chystá pilotáž inovovaného Svitku březové kůry – Knihy orlích per a mistrovství a v příštím roce pilotáž přepracovaného obrázkového Korálkového zápisníku pro skřítky. K tomu probíhají i pilotáže herních sad do klubovny od Tomíků a v letošním roce by měly být ještě sady her na ven a letos nebo za rok i návštěvy několika speciálně vybavených venkovních hřišť. Výdělek pro kmen, který z toho plyne, je 4000 Kč hrubého formou dohody o provedení práce s osobu zodpovědnou za testování.
Další možností je požádat si o dotaci, využitelnou na pořádání akce pro veřejnost (tedy v Programu 2, jak už víte ;o)).
 
Už jste možná zaslechli, že rekonstrukce fary pokračuje stále kupředu a tak padl i prvotní návrh začít vybírat peníze za ubytování, aby byly z části pokryty běžné provozní náklady (voda, elektřina apod.). Toto téma se ale příliš nerozvíjelo, protože zatím fara nemůže poskytnout dokonalé zázemí. Určitě bude ale na pořadu dne na jednom z dalších náčelnictev.
 
Již po několikáté přišlo na přetřes téma obnovy náčelnictva
V říjnu bude volební Valná hromada. V tuto chvíli je zatím situace, že na další volební období není jisté obsazení postu náčelníka, ohnivce, ani hospodáře LLM. Jisté to není vlastně skoro nikdy před volbami, nicméně v tuto chvíli nejsou potvrzení žádní definitivní kandidáti, které by současné náčelnictvo nominovalo jako své plánované nástupce. Toto téma se samozřejmě neustále řeší již několik měsíců, zatím se však nedospělo k žádnému závěru.
Pokud třeba jen trochu uvažuješ o tom, že bys některý z těchto postů mohl zastávat, nebo víš o někom, kdo by se tak mohl realizovat a využít svůj potenciál, přichází čas začít dávat dohromady tým a plánovat a vymýšlet, jakým směrem a stylem vést LLM dál … (a kandidovat na Valné hromadě). Funkční tým je to nejdůležitější. Může být klidně deset kandidátů na členy náčelnictva, ale pokud nebudou mít svého náčelníka, kterého budou respektovat a podporovat, není to k ničemu. Naopak náčelník je ten, kdo si musí vybrat, koho ve svém týmu chce, protože má-li to být týmová hra, jde v první řadě o vzájemné souznění a schopnost dohodnout se na řešení nejrůznějších situací. A samozřejmá musí být i naprostá vzájemná důvěra a harmonie trojice náčelník – hospodář – ohnivec. Neváhejte se případně dotazovat, nebo obracet na rady současného náčelnictva, nebo kohokoli, kdo náčelnictvem kdy prošel. 
 
Skupina soustředící se na změnu aktuálních stanov tak, aby byly v souladu s novým Občanským zákoníkem, už funguje. Jeho členy jsou Pat, Alča Hájková, Hočhóka, Marta Ryšavá a další, na www.wuni.cz bylo zřízeno diskuzní fórum zaměřené právě na přípravu nových stanov. Chtěl-li byste se do toho někdo přidat, kontaktujte ideálně rovnou Pata (Jirka Kluiber – jirkakluiber@post.cz). 
 
K2 není název nejvyšší hory Pákistánu a druhé nejvyšší hory světa, ale také dalšího projektu, s kterým nás Tokaheya seznámil. Tento projekt navazuje na Klíče pro život (ve kterém proběhly minulé běhy náčelnických zkoušek).
Jedná se o dvě veřejné zakázky: 1. Osobní kompetenční portfolio - aktivity na rozvoj osobních kompetencí, 2. Zavádění nástrojů kvality - testování organizace v různých oblastech činnosti.
Názvy zakázek jsou jistě na první pohled poněkud tajemné, ale nebojte, dají se pod tím představit zcela normální věci, které v LLM běžně děláme (nebo neděláme, ale dělat bychom mohli) – 1. Jak se naučit něčemu novému a použitelnému v praxi, 2. Jak to celé lépe řídit a organizovat. Zatím nejsme zcela rozhodnutí, zdali se o zakázky budeme ucházet nebo ne, to se musíme rozhodnout na příštím náčelnictvu, proto se zatím nebudu více rozepisovat o podrobnostech. 
Asi si říkáte, proč to tu tedy uvádím? V souvislosti s těmito projekty se kancelář rozhodla pátrat po někom schopném a ochotném převzít výhledově ekonomické řízení kanceláře (tj. nového ekonoma – hospodáře LLM). V tuto chvíli by to znamenalo najít někoho, kdo by si případně vzal na starost ekonomickou stránku těchto nových projektů a stal se tak částečným zaměstnancem kanceláře. 
 
Body, ke kterým se nedošlo, ale víme, že se na ně dostane příště, je mj. místo konání a program Valné hromady a tábor 2013 a jeho pravidla a organizace. 
 
Konkrétnější a další informace budou zveřejněny v nejbližší Totemové desce; pokud vám TD nechodí (e-mailem nebo poštou), zaklikněte si v Registru orlích per „TD E-mailem“ nebo „TD poštou“, pokud nevíte, jak na to, kontaktujte kancelář LLM.
 
 
 
Možná se to nezdá, ale zasedání se protáhlo až skoro do tří hodin a věřte nebo ne, na vlak, co odjížděl v sedm, se nám vstávalo ztěžka. Příští náčelnictvo jsme původně naplánovali na 12.4. v Michalových Horách (pátek před dřevní brigádou), ale vzhledem ke zkušenostem s délkou jednání a naší následnou použitelností ve dnech následujících jsme se rozhodli přesunout termín i místo. Příští náčelnictvo tedy proběhne ve čtvrtek 18. 4. 2013 v Praze.
 
 
 
Kamile děkujeme za pohostinnost a už se těšíme na další výlet vlakem :-)
 
 
 
 
 
Jitka Danišková - Woapewin

Komentáře, diskuze

Doposud nebyl zaznamenán žádný komentář.


Kolik je jedna plus sedm ? (ochrana proti nevyžádanému příspěvku)

Nový příspěvek
Jméno:*
Email:
WWW:
Odpovědět:
Příspěvek:*
* Povinná položka
Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Správce těchto stránek nemůže ovlivnit jejich obsah a nenese za něj zodpovědnost. Vyhrazuje si však právo je odstranit.
Nepřijatelné jsou zejména urážky, vulgarismy, rasismus, neplacená reklama a příspěvky nesouvisející s příslušným tématem.
Pokud s něčím nesouhlasíte, uveďte důvod a přidejte argumenty. Jinak je váš názor k ničemu a nemá tu co dělat.