Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR
Hlavní stránka » Archiv » Stalo se

Nový Občanský zákoník – pozor třaskavina!

(27.4. 2006)

Za LLM se na přípravě semináře podílel Aleš Sedláček - Tokaheya, účastnla se i Markéta Vránová - Marka. Další zájemci o toto téma jsou vítáni.
Aleš Sedláček - Tokaheya


převzato z www.adam.cz

Přestože se může zdát, že na legislativní proces při novelizaci Občanského zákoníku by se dalo použít úsloví "co se vleče, neuteče", již od roku 2004 jsou ve sledování a připomínkování novelizace některé organizace z neziskového sektoru velmi aktivní. Proč tomu tak je, se dozvěděli účastníci 1. semináře k problematice novelizace Občanského zákoníku, který pořádala Česká rada dětí a mládeže 20.4.2006 v zasedací místnosti Paláce YMCA v Praze.

Přes třicet zástupců 22 organizací, mezi kterými bylo také 6 tzv. střešních organizací, se seznámilo s posledním konsolidovaným návrhem, který připravilo Ministerstvo spravedlnosti a lze ho stáhnout na webových stránkách.

V úvodu představili své aktivity a názory na novelizaci dva experti, kteří se problematikou zabývají. Robert Cholenský (Liga lidských práv) a Josef Štogr (Think tank NETT) prezentovali rozdílné přístupy k novelizaci zákoníku, což bylo odrazovým můstkem pro velmi širokou diskusi účastníků.

Čím by tedy mohla novelizace občanská sdružení zasáhnout? Především by už nebyla žádná občanská sdružení, tedy tento běžně užívaný název by byl nahrazen právně závazným pojmenováním spolek. Kromě zmatení prakticky užívaných termínů se s nově prosazovaným pojmem "spolek" činnost občanských sdružení zužuje a v očích zákona nevyznívá "spolek" jako základní kámen občanské společnosti, ale jako dovnitř zaměřená komunita "kutilů" s podobnými zájmy.

Při procházení paragrafů a diskusi o nich přicházela ještě výbušnější témata, která můžou znamenat zásadní zásah do fungování již zaběhlých občanských sdružení a která by je v případě schválení nutila k změně stanov a vnitřní struktury. Jedním z ožehavých témat je ručení "pobočních spolků" mezi sebou a ve vztahu k centru, řečeno tedy dnešní terminologií ručení organizačních jednotek navzájem a ve vztahu s ústředím. V případě nevyrovnaného závazku vůči třetí osobě by tak musel jeden organizační článek uhradit dluhy jiného organizačního článku nebo ústředí. Následkem takovéto právní úpravy by byl možný rozpad větších občanských sdružení na stovky právnických osob, které by ručily pouze za svoje závazky.

Podobná další omezující ustanovení mohou přinést velkým i malým občanským sdružením řadu právních i praktických problémů, a proto se vyplatí sledovat vývoj kolem novelizace a zasahovat do něj všemi možnými způsoby. Podle vyjádření účastníků by zákoník neměl dávat nesplnitelné podmínky a měl by nabízet spíše řešení "navíc", tedy pouze pro problémy, které neupravují stanovy. Také by si přáli více respektu k druhové bohatosti neziskového sektoru v České republice, který představuje řadu úspěšně fungujících forem právnických osob.

Ministerstvo spravedlnosti plánuje předložit novelizovaný Občanský zákoník ke schválení poslancům do konce tohoto roku, protože však chybí obsáhlá zrušovací část zákona, je reálnějším termínem polovina roku 2007. Česká rada dětí a mládeže chce přispět k tomu, aby výsledná podoba Občanského zákoníku členským sdružením a ostatním organizacím v neziskovém sektoru neškodila a díky podpoře Nadace VIA uspořádá v roce 2006 dva semináře (jeden již proběhl 20.dubna a druhý se plánuje na podzim) a v roce 2007 na jaře závěrečný seminář, který bude směřován na zákonodárce.

Výstupem z prvního semináře, který přinesl obsahové i filosofické připomínky k zákoníku, je společné úvodní stanovisko, s kterým se všichni přítomní ztotožnili.

Současná právní úprava občanských sdružení a podmínek jejich běžného života není sice v některých oblastech dostatečná, ponechává však občanským sdružením důležitou míru volnosti v úpravě vnitřních vztahů.

Vzhledem k rozdílnosti občanských sdružení se domníváme, že by jakákoliv právní úprava měla respektovat druhovou bohatost jejich vnitřního uspořádání a činností, vyjádřenou ve stanovách jednotlivých občanských sdružení.

Vnímáme proto snahu upravit tuto problematiku v rámci rekodifikace občanského zákoníku a zakotvit tak některá potřebná pravidla jako jednu z možností změny současného stavu. Nicméně žádáme, aby byla formulována dispozitivně, nikoliv kogentně. V opačném případě by způsobila NNO významné existenční problémy.

Jako druhou možnost vidíme novelizaci stávajícího zákona o sdružování občanů v duchu výše naznačených principů, zejména nahrazení registračního principu principem evidenčním.

Seminář se uskutečnil díky podpoře Nadace VIA z programu CEE Trust - Podpora příznivého legislativního a fiskálního prostředí pro NNO.

Další informace k tématu:
Liga lidských práv - www.llp.cz (odkaz legislativa)
Think tank NETT - www.nett.aid.cz (odkaz projekty)

Michaela Přílepková


Komentáře, diskuze

Doposud nebyl zaznamenán žádný komentář.


Kolik je jedna krát dva ? (ochrana proti nevyžádanému příspěvku)

Nový příspěvek
Jméno:*
Email:
WWW:
Odpovědět:
Příspěvek:*
* Povinná položka
Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Správce těchto stránek nemůže ovlivnit jejich obsah a nenese za něj zodpovědnost. Vyhrazuje si však právo je odstranit.
Nepřijatelné jsou zejména urážky, vulgarismy, rasismus, neplacená reklama a příspěvky nesouvisející s příslušným tématem.
Pokud s něčím nesouhlasíte, uveďte důvod a přidejte argumenty. Jinak je váš názor k ničemu a nemá tu co dělat.