Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR
moudra v roce:

prosinec
Osamělý muž je buď bohem, nebo zvířetem.
Pythagoras
listopad
Žij tak, aby se z tvých přátel nestali nepřátelé a z tvých nepřátel aby se stali přátelé.
Pythagoras
říjen
Lidé nedbají o vlastní potomky, nýbrž je náhodně a naprosto lehkomyslně plodí a potom zcela ledabyle vychovávají. To je nejhlavnější příčinou špatnosti a ničemnosti většiny lidí.
Pythagoras
září
Nedovoluj svým dětem zabíjet hmyz; tím začíná vraždění lidí.
Pythagoras
srpen
Mlč, anebo řekni něco, co je lepší než mlčení.
Pythagoras
červenec
Zlato se zkouší ohněm, žena zlatem, muž ženou.
Pythagoras
červen
Chceš-li usnout, neotvírej oči, dokud nerozebereš všechny své dnešní skutky.
Pythagoras
květen
Dokud bude člověk nelítostně ničit živé bytosti nižších řádů, nepozná ani zdraví, ani mír. Dokud budou lidé zabíjet zvířata, budou se zabíjet navzájem. Kdo seje vraždu a bolest, nemůže sklízet radost a lásku.
Pythagoras
duben
Existují pouze dva dny v roce, kdy nemůžeme udělat vůbec nic. Jedním je včerejšek a druhým zítřek. Proto je dnešek tím správným dnem, kdy má člověk milovat, konat a žít.
Džampal Tändzin Gjamccho (Dalajlama)
březen
Pro ženu, kterou jednou miloval, udělá muž snad všechno na světě, jen ne to, aby ji miloval znovu.
Oscar Wilde
únor
Opravdová láska je umění najít ve světě někoho, s kým si rozumíš lépe než se sebou samým.
Henri Fréderic Amiel
leden
Člověk existuje ve tvaru stálé a nevyhnutelné nevyrovnanosti.
Erich Fromm