Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR
moudra v roce:

prosinec
Falšovatelé historie svobodu národa nezachraňují, ale ohrožují.
Václav Havel
listopad
Život je radostná spoluúčast na zázraku bytí.
Václav Havel
říjen
Přirozenou nevýhodou demokracie je, že těm, kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje ruce, zatímco těm, kteří ji neberou vážně, umožňuje téměř vše.
Václav Havel
září
Svět je ztracen jen do té míry, do jaké je sám ztracen.
Václav Havel
srpen
Porozumět si neznamená přizpůsobit se jedni druhým, ale pochopit navzájem svou identitu.
Václav Havel
červenec
Každé lidské utrpení se týká každé lidské bytosti.
Václav Havel
červen
Naděje je stav ducha, který dává smysl našemu životu.
Václav Havel
květen
Lhostejnost k druhým a lhostejnost k osudu celku je přesně tím, co otevírá dveře zlu.
Václav Havel
duben
Žádné zlo se ještě nepodařilo odstranit tím, že byly odstraněny jeho symptomy. Je třeba odstranit jeho příčinu.
Václav Havel
březen
Člověk prostě není Bůh a hra na něj se mu krutě mstí.
Václav Havel
únor
Nejlepší cestou k vlastnímu neštěstí je zakrývat si oči před neštěstím jiných.
Václav Havel
leden
Člověk by se měl chovat tak, jak si myslí, že by se měli chovat všichni
Václav Havel