Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

Členské příspěvky na rok 2024

Platnost: 22.10.2023 - 31.12.2024
Přirážka za překročení termínu: jednorázová 0, měsíční 50
Přirážka po datu: 31.01.2024
Invalidní důchodce 450
Důchodce 450
Rodinný příslušník 0 Platit rodinné příspěvky mohou osoby blízké žijící ve společné domácnosti. Do příspěvku lze zahrnout i studenty do 26 let žijící mimo tuto domácnost. Tento typ příspěvku se váže pouze k příspěvku rodina.
Rodina 800
Osoba nad 15 let 650
Student 450
Dítě do 15 let 350
Příspěvky je nutno zaplatit do 31.1 2024 včetně. V případě nedodržení termínu Vám bude naúčtován měsíční příplatek 50,- Kč za každý včas nezaplacený příspěvek, tzn. zaplacený po 31.1.2024.
 
Příplatek začneme počítat už 1. 02. 2024 s tím, že důležité je datum příchozí platby, nikoliv datum odeslání platby z účtu.
 
Toto neplatí samozřejmě u nových členů registrovaných v průběhu roku, kteří platí částku příspěvku bez příplatku. Příspěvky jsou počítány poměrově za zbývající měsíce roku.
 
Pro určení konkrétního typu příspěvku je rozhodné datum 31. 12. 2023. 
 
Každý člen se zaplacenými příspěvky, má nárok na online verzi časopisu (mailem zaslané PDF). A to vždy ode dne úhrady. Online verze časopisu, zasílaná členům LLM s platnou registrací tedy nebude dosílána zpětně.
 
Tištěnou verzi časopisu bude možné od nového roku objednat v obchůdku LLM.
 
 
Příspěvky můžete uhradit přes Registr OP. 
 
1. Kmeny
 
V menu Správa kmene - Příspěvky zvolte členy, u kterých chcete zaplatit příspěvky. Odstraňte případné chyby, které validátor u každého člena zobrazí.
 
V případě rodinných příslušníků je nutné uvést jméno člena, který rodinu zastupuje.
 
Po potvrzení seznamu členů Vám přijde e-mailem faktura. Po úhradě faktury bude členství daným členům automaticky prodlouženo i na další rok. 
 
2. Stráž
Jako stráž se přihlašte do registru OP a v sekci Nastavení - Příspěvky. Opravte případné chyby a po potvrzení Vám přijde faktura, kterou zaplaťte.
 
Pokud jako stráž platíte příspěvky i za rodinné příslušníky, bude nutné, abyste se za ně přihlásili do Registru OP a potvrdili za ně souhlas GDPR (v případě osob nezletilých). Zároveň musí mít nastaveny příspěvky jako "rodinný příslušník". Toto nastavení stačí provést jen jednou. Další roky již nebude třeba.
 
Pokud nevíte, jak se přihlásit do Registru za vaše rodinné příslušníky, kontaktujte ústředí LLM (ustredi@ligalesnimoudrosti.cz).
 
Děkujeme.
 
Kancelář LLM