Přihlášení:
www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

Členské příspěvky na rok 2007

Platnost: 01.01.2007 - 31.12.2007
Přirážka za překročení termínu: jednorázová 20, měsíční 0
Dítě do 15 let 222
Student 300
Pracující 420
Rodina 420
Rodinný příslušník 0 Platit rodinné příspěvky mohou osoby blízké žíjící ve společné domácnosti. Do příspěvku lze zahrnout i studenty do 26 let žíjící mimo tuto domácnost.
Důchodce 230