Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

Náčelnické zkoušky

Zkoušky obsahují tyto oblasti:

 • Woodcraft

  Filozofie woodcraftu, symboly a historie woodcraftu, odkaz E. T. Setona a M. Seiferta.
 • Vedení kmene

  Principy woodcrafterské výchovy, základy pedagogiky a psychologie, analýza potřeb skupiny, formulace výchovných a vzdělávacích cílů, využívání woodcrafterských výchovných metod a prostředků, podstata autority, prevence sociálně patologických jevů.
 • LLM a kmenové zřízení

  Organizační struktura LLM a kmene, povinnosti náčelníka, různé typy kmenů podle zaměření, plánování a organizování celoroční činnosti kmene včetně náboru nových členů a komunikace s rodiči.
 • Organizace táboření

  Zajištění tábora, sestavení rámcového programu tábora a seznámení se s nutnou legislativou týkající se zotavovacích akcí pro děti a mládež.
 • Právní odpovědnost

  Právní odpovědnost, legislativa kmene, bezpečnostní předpisy, základní pravidla pojištění.
  Pro studium legislativy můžete využít právního koutku.
 • Hospodaření

  Pojmy vztahující se k právní subjektivitě, zajištění akce kmene z hospodářského hlediska, seznámení se se základy účetnictví, evidencí majetku a systémem daní.
 • Environmentální výchova a příroda

  Rozvíjení znalostí o přírodě ve woodcrafterském kmeni, pobyt v přírodě, ochrana přírody ve kmeni, povinnosti týkající se pobytu v přírodě plynoucí ze zákona, jak a proč lze přírodě a krajině pomoci z vlastní dobré vůle.

Další případné informace týkající se NZ: