www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

Náčelnické zkoušky

Náčelnické zkoušky jsou akreditovaným kurzem MŠMT „Hlavní vedoucí dětských táborů“.

NZ jsou rozděleny do čtyř dílčích úkolů:

 1. Teoretická část formou e-learningu na adrese moodle.wuni.cz, kde jsou účastníkům zpřístupněny veškeré studijní materiály, úkoly k vypracování a následně i testy z jednotlivých modulů.
 2. První praktický víkend 11.3. - 13.3.2016.
 3. Druhý praktický víkend 8.4. - 10.4.2016.
 4. Kurz první pomoci - každý zájemce o NZ obstarává sám, potvrzení o absolvování kursu je nutno předložit do 10. 4. 2016
Další informace týkající se NZ:
 • Bohužel žádná zpráva zatím nebyla zveřejněna.

Zkoušky obsahují tyto oblasti:

 • Woodcraft

  Filozofie woodcraftu, Čtyřnásobný zákon, 9 hlavních zásad, 7 tajemství lesa, znaky, symboly a historie woodcraftu a význam E. T. Setona.
 • Vedení kmene

  Principy woodcrafterské výchovy, základy pedagogiky a psychologie, analýza potřeb skupiny, formulace výchovných a vzdělávacích cílů, využívání nových výchovných metod a prostředků, podstata autority, prevence sociálně patologických jevů.
 • LLM a kmenové zřízení

  Organizační struktura LLM a kmene, povinnosti náčelníka, různé typy kmenů podle zaměření, plánování a organizování celoroční činnosti kmene včetně náboru nových členů a komunikace s rodiči.
 • Organizace táboření

  Zajištění tábora, sestavení rámcového programu tábora a seznámení se s nutnou legislativou týkající se zotavovacích akcí pro děti a mládež.
 • Právní odpovědnost

  Právní odpovědnost, legislativa kmene, bezpečnostní předpisy, základní pravidla pojištění.
  Pro studium legislativy můžete využít právního koutku.
 • Hospodaření

  Pojmy vztahující se k právní subjektivitě, zajištění akce kmene z hospodářského hlediska, seznámení se se základy účetnictví, evidencí majetku a systémem daní.
 • Environmentální výchova a příroda

  Vypořádání se s ochranou přírody ve kmeni, jaké povinnosti pro pobyt v přírodě plynou ze zákona, jak a proč lze přírodě a krajině pomoci z vlastní dobré vůle.
Liga lesní moudrosti, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1; e-mail: ustredi(zavináč)woodcraft(tečka)cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net