Přihlášení:
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

Náčelnické zkoušky

Náčelnické zkoušky jsou akreditovaným kurzem MŠMT „Hlavní vedoucí dětských táborů“, zároveň jsou podmínkou pro náčelníka kmene Ligy lesní moudrosti. Ideální je, aby v kmeni bylo několik lidí se splněnými náčelnickými zkouškami, aby náčelník mohl zodpovědně přenechat některé dílčí úkoly k řešení někomu jinému

Přihlašovadlo bude na webu v půlce ledna 2019.

Náčelnické zkoušky (NZ) jsou rozděleny do čtyř dílčích částí:
 1. Teoretická část formou e-learningu na adrese moodle.wuni.cz, kde jsou účastníkům zpřístupněny veškeré studijní materiály, úkoly k vypracování a následně i testy z jednotlivých modulů. Přístup do systému bude možný od 15. 2. 2019, některé testy a úkoly je nutné splnit před prvním praktickým víkendem.
 2. První praktický víkend 15. 3. – 17. 3. 2019 ve Svatý Jan pod Skalou (20 km JZ od Prahy).
 3. Druhý praktický víkend 5. 4. – 7. 4. 2019 v Moravském krasu.
 4. Školení první pomoci – každý zájemce o NZ obstarává sám, potvrzení o absolvování kursu je nutno předložit do 31. 5. 2019. Kurz 1. pomoci (v rozsahu min. 4 h) můžete absolvovat v místě bydliště, můžete se zúčastnit krátkého kurzu 1. pomoci pořádaného LLM na jaře 2019 nebo dlouhého 40 h kurzu 1. pomoci pořádaného LLM na jaře 2019 (kurz určený pro zdravotníky zotavovacích akcí). Bližší informace a termíny budou upřesněny.
Další informace týkající se NZ:
 • Bohužel žádná zpráva zatím nebyla zveřejněna.

Zkoušky obsahují tyto oblasti:

 • Woodcraft

  Filozofie woodcraftu, symboly a historie woodcraftu, odkaz E. T. Setona a M. Seiferta.
 • Vedení kmene

  Principy woodcrafterské výchovy, základy pedagogiky a psychologie, analýza potřeb skupiny, formulace výchovných a vzdělávacích cílů, využívání woodcrafterských výchovných metod a prostředků, podstata autority, prevence sociálně patologických jevů.
 • LLM a kmenové zřízení

  Organizační struktura LLM a kmene, povinnosti náčelníka, různé typy kmenů podle zaměření, plánování a organizování celoroční činnosti kmene včetně náboru nových členů a komunikace s rodiči.
 • Organizace táboření

  Zajištění tábora, sestavení rámcového programu tábora a seznámení se s nutnou legislativou týkající se zotavovacích akcí pro děti a mládež.
 • Právní odpovědnost

  Právní odpovědnost, legislativa kmene, bezpečnostní předpisy, základní pravidla pojištění.
  Pro studium legislativy můžete využít právního koutku.
 • Hospodaření

  Pojmy vztahující se k právní subjektivitě, zajištění akce kmene z hospodářského hlediska, seznámení se se základy účetnictví, evidencí majetku a systémem daní.
 • Environmentální výchova a příroda

  Rozvíjení znalostí o přírodě ve woodcrafterském kmeni, pobyt v přírodě, ochrana přírody ve kmeni, povinnosti týkající se pobytu v přírodě plynoucí ze zákona, jak a proč lze přírodě a krajině pomoci z vlastní dobré vůle.