Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR
Hlavní stránka » Pro členy LLM » Energie LLM

Energie lesní moudrosti v kostce

logo

Proč a jak?

Skautská energie je služba, která nabízí výhodné ceny na dodávky elektřiny a plynu pro všechny skauty, skautky, jejich rodinné příslušníky, kamarády, kolegy či známé. A nově také pro všechny, kteří mají ke skautské organizaci pozitivní vztah a chtějí ji podporovat. Můžete tak ušetřit za používání energií ve svých klubovnách, základnách, ale i domácnostech či firmách.

Službu pro naše členy jsme nazvali Energie lesní moudrosti.

Konkurence na trhu s energiemi je vysoká. Na vzájemném soupeření dodavatelů může vydělat zákazník, kterému jsou předkládány čím dál lepší nabídky. Tak tomu je v případě jednotlivců, ale co když do hry vstoupí organizace s 64 000 členy včetně vazeb na jejich blízké? Potom se podaří vyjednat podmínky, které jsou ve srovnání s běžně dostupnou nabídkou bezkonkurenční.

Kolik ušetříme?

To záleží především na výši vaší útraty. Je jasné, že když budete platit například elektřinu za pár žárovek v klubovně, tak nebude míra ušetřených peněz nikterak závratná. U plateb za energii domácností a základen však může být ušetřená částka už velmi znatelná. Nově nabízejí jednoduchou online kalkulačku úspory, vyzkoušejte!

Žádné skryté poplatky

Služba neobsahuje žádné skryté poplatky. Vyřízení převodu a zastupování je zdarma. V rámci každoročního soutěžení dodavatele hlídají podmínky a dojednávají i ceník poplatků a pokut. Pro zákazníky Energie lesní moudrosti, resp. Skautské energie tedy neplatí standardní podmínky dodavatele, ale ty, které definuje smlouva (viz níže pod článkem). Dodavatel je oprávněn sankcionovat pouze velmi malé omezené množství prohřešků, a to rozumnými částkami. Například u pozdní platby musí vždy nejprve ZDARMA dlužníka kontaktovat a na problém upozornit. U plynu navíc v aktuálně platném ceníku pro roky 2019 a 2020 nejsou ani žádné měsíční paušální platby.

Stále výhodné

Nemusíte se bát, že by výhodné podmínky časem zastaraly a vy byste platili více, než byste museli. Každá smlouva je totiž uzavřena na dobu určitou – od roku 2019 zpravidla na 2 roky. V rámci projektu se každé léto před koncem aktuální smlouvy s dodavatelem vyhlašuje nové výběrové řízení na dodavatele a vybírá se ten s nejlepšími podmínkami. Tímto vám vždy znovu vyjednají nejlepší možné podmínky. Vaši smlouvu vám automaticky převedou na novou (je-li dodavatel projektu změněn), aniž byste museli cokoliv dělat.

Kdo jsou dodavatel a partner služby?

Dodavatele energií vybírají vždy pouze mezi těmi licencovanými a relativně většími, u kterých je větší předpoklad, že realizaci dodávky bez obtíží zvládnou.

Vstup do projektu Energie lesní moudrosti je zdarma, náklady s projektem spojené pokryje dodavatel energie. Ten zaplatí Junáku – českému skautu za každou spotřebovanou MWh 25 Kč.

Jak se mohu k Energii lesní moudrosti přihlásit?

V registru mají náčelníci možnost otevřít záložku „správa kmene“ a podzáložku „energie“ Náčelníci zde mohou vkládat žádosti pro fyzické osoby (klasická domácnost, chata, kdy majitelem je osoba) nebo žádosti pro právnické osoby (klubovna v majetku oddílu, kancelář v majetku firmy apod.). V žádosti vyplníte potřebné údaje jako např. jméno, adresu, stávajícího dodavatele, kontaktní údaje a nahrajete naskenované poslední vyúčtování za energie a smlouvu s původním dodavatelem.

Pod záložkou „Energie“ můžete rovněž sledovat, jaké jste podali žádosti a koho jste do systému výhodné energie přihlásili.

Po přihlášení do projektu za vás veškeré starosti převezme na základě vaší plné moci partner projektu Skautská energie – společnost Terra Group Investment, a.s. (dále jen TGI), resp. nově jejich partnerská společnost Občanům, s. r. o., která byla vybrána na základě výběrového řízení a Junák – český skaut s ní uzavřel smlouvu. Ta za vás vyřídí výpověď od stávajícího dodavatele a pošle vám smlouvu novou (s dodavatelem Skautské energie) včetně předpisu záloh. TGI dále provozuje call centrum, které pomůže vyřešit reklamace a zodpovědět dotazy. U smluv standardně bývá tříměsíční výpovědní lhůta, pokud nejste vázáni k dlouhodobějšímu závazku. Přihlásit se do Skautské energie se ale můžete i s případným dlouhodobějším závazkem hned, jeho uplynutí za vás TGI / Občanům pohlídá a v pravou chvíli vás převede do Skautské energie.

Závazek ve Skautské energie trvá vždy do konce aktuální smlouvy s vysoutěženým dodavatelem, zpravidla do konce kalendářního roku (od roku 2019 soutěžíme dodavatele na 2 roky, tedy i závazek jednotlivých účastníků bude delší). Z projektu lze vystoupit písemným vypovězením plné moci zaslaného na TGI. Junák bude samozřejmě dohlížet na to, aby TGI / Občanům nakládali se smlouvami pouze podle daných pokynů.

Kde sehnat další informace?

Pokud byste o celém systému Skautské energie, který nám službu poskytuje, chtěli přečíst více, doporučujeme následující odkazy:

Zdroj: https://www.skautskaenergie.cz