Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

Členské příspěvky na rok 2023

Platnost: 22.10.2022 - 31.12.2023
Přirážka za překročení termínu: jednorázová 50, měsíční 0
Přirážka po datu: 1.1.2023
Invalidní důchodce 450
Nezaměstnaný 450
Důchodce 450
Rodinný příslušník 0 Platit rodinné příspěvky mohou osoby blízké žijící ve společné domácnosti. Do příspěvku lze zahrnout i studenty do 26 let žijící mimo tuto domácnost. Tento typ příspěvku se váže pouze k příspěvku rodina.
Rodina 800
Osoba nad 15 let 650
Student 450
Dítě do 15 let 350
Příspěvky je nutno zaplatit do  31. 12. 2022 (včetně). V ceně je minimálně jedno číslo časopisu Woodcraft.
 
V případě nedodržení termínu vám bude přiúčtován příplatek 50,- Kč za každý včas nezaplacený příspěvek, tzn. zaplacený po 31.12.2022.
 
Toto neplatí samozřejmě u nově registrovaných členů během roku, v tom případě se platí částka bez příplatku, nebo jsou příspěvky počítány poměrově za zbývající měsíce roku (v tomto případě nárok na časopis není, ale je možno si ho dokoupit samostatně, v tom případě nás kontaktujte na ustredi@ligalesnimoudrosti.cz).

Příspěvky můžete uhradit přes Registr OP. 
 
1. Kmeny
 
V menu Správa kmene - Příspěvky zvolte členy, u kterých chcete zaplatit příspěvky. Odstraňte případné chyby, které validátor u každého člena zobrazí.
 
V případě rodinných příslušníků je nutné uvést jméno člena, který rodinu zastupuje.
 
Po potvrzení seznamu členů Vám přijde e-mailem faktura. Po úhradě faktury bude členství daným členům automaticky prodlouženo i na další rok. 
 
2. Stráž
Jako stráž se přihlašte do registru OP a v sekci Nastavení - Příspěvky. Opravte případné chyby a po potvrzení Vám přijde faktura, kterou zaplaťte.
 
Pokud jako stráž platíte příspěvky i za rodinné příslušníky, bude nutné, abyste se za ně přihlásili do Registru OP a potvrdili za ně souhlas GDPR (v případě osob nezletilých). Zároveň musí mít nastaveny příspěvky jako "rodinný příslušník". Toto nastavení stačí provést jen jednou. Další roky již nebude třeba.
 
Pokud nevíte, jak se přihlásit do Registru za vaše rodinné příslušníky, kontaktujte ústředí LLM (ustredi@ligalesnimoudrosti.cz).
 
Děkujeme.
 
Kancelář LLM