Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

Členské příspěvky na rok 2021

Platnost: 10.11.2020 - 31.12.2021
Přirážka za překročení termínu: jednorázová 0, měsíční 0
Přirážka po datu: 1.1.2021
Invalidní důchodce 390
Nezaměstnaný 390
Důchodce 390
Rodinný příslušník 0 Platit rodinné příspěvky mohou osoby blízké žijící ve společné domácnosti. Do příspěvku lze zahrnout i studenty do 26 let žijící mimo tuto domácnost. Tento typ příspěvku se váže pouze k příspěvku rodina.
Rodina 690
Osoba nad 15 let 570
Student 390
Dítě do 15 let 300
Příspěvky je nutno zaplatit do  31. 12. 2020 (včetně). V ceně je minimálně jedno číslo časopisu Woodcraft.
 
V případě nedodržení termínu vám bude přiúčtován příplatek 50,- Kč za každý včas nezaplacený příspěvek, tzn. zaplacený po 31.12.2020.
 
Toto neplatí samozřejmě u nově registrovaných členů během roku, v tom případě se platí částka bez příplatku, nebo jsou příspěvky počítány poměrově za zbývající měsíce roku (v tomto případě nárok na časopis není, ale je možno si ho dokoupit samostatně, v tom případě nás kontaktujte na ustredi@woodcraft.cz).

Příspěvky můžete uhradit přes Registr OP.
 
1. Kmeny
 
V menu Správa kmene - Příspěvky zvolte členy, u kterých chcete zaplatit příspěvky. Odstraňte případné chyby, které validátor u každého člena zobrazí.
 
V případě rodinných příslušníků je nutné uvést jméno člena, který rodinu zastupuje.
 
Po potvrzení seznamu členů Vám přijde e-mailem faktura. Po úhradě faktury bude členství daným členům automaticky prodlouženo.
 
2. Stráž
Jako stráž se přihlašte do registru OP a v sekci Nastavení - Příspěvky. Opravte případné chyby a po potvrzení Vám přijde faktura, kterou zaplaťte.
 
Pokud jako stráž platíte příspěvky i za rodinné příslušníky, bude nutné, abyste se za ně přihlásili do Registru OP a potvrdili za ně souhlas GDPR (v případě osob nezletilých). Zároveň musí mít nastaveny příspěvky jako "rodinný příslušník". Toto nastavení stačí provést jen jednou. Další roky již nebude třeba. Pokud nevíte, jak se přihlásit do Registru za vaše rodinné příslušníky, kontaktujte ústředí LLM (ustredi@woodcraft.cz).
 
Děkujeme.
 
Kancelář LLM