Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

Členské příspěvky na rok 2012

Platnost: 01.01.2011 - 31.12.2011
Přirážka za překročení termínu: jednorázová 20, měsíční 0
Přirážka po datu: 1.1.2012
Důchodce 300
Rodinný příslušník 0 Platit rodinné příspěvky mohou osoby blízké žijící ve společné domácnosti. Do příspěvku lze zahrnout i studenty do 26 let žijící mimo tuto domácnost. Tento typ příspěvku se váže pouze k příspěvku rodina.
Rodina 600
Osoba nad 15 let 480
Student 300
Dítě do 15 let 240
Nezapomeňte, že příspěvky se musí zaplatit do  31. 12. 2011.
V ceně min. 1 číslo časopisu Woodcraft.
V případě nedodržení termínu příplatek 20,- Kč.
Noví členové mají možnost platit pouze poměrnou část členských příspěvků (v tomto případě není nárok na časopis ani na využívání dotací přerozdělovaných LLM).
Časopis je možno si dokoupit.
 
Způsob uhrazení příspěvků
  • převodem na náš účet 157137398/0300 (var. symbol 2012 a do poznámky pro příjemce napište, od koho je příspěvek)
  • složenkou na adresu Liga lesní moudrosti, Senovážné nám. 24, Praha 1,   116 47
  • hotově v naší kanceláři – Senovážné nám. 24, Praha 1, úřední hodiny v úterý 16-18, po domluvě možno i jindy
Pro kancelář LLM není důležité, z jakého účtu pošlou kmeny příspěvky za své členy (pokud kmen nemá účet, může poslat ze svého účtu některý jeho člen).
Informace - jednotlivci– Pokud chcete změnit některé své údaje v registru jako jednotlivec, pak je možno tak učinit ve svém Registru OP (Nastavení – Moje údaje).
 
Informace pro náčelníky či hospodáře - důležité!:
Společně s odesláním peněz za členy kmene je potřeba aktualizovat i data o nich prostřednictvím Registru OP - zapsat nové členy, opravit adresy a výše příspěvků, označit členy k obnovení a vyřazení... (viz. návod níže). Pokud tak neučiníte, informace o aktivních členech nebudou aktualizované, vaši členové budou po 31. 12. 2011 evidováni jako neaktivní, čímž mimo jiné ztratí přístup do registru OP, nebude jim chodit časopis, nebudou počítáni mezi členy LLM atd.

Máte-li k tomu nějaké dotazy, ozvěte se, prosím.
Děkujeme
S modrou oblohou

Postup při zadávání členských příspěvků
1. Přihlásíte se do Registru
2. Správa kmene
3. Členové
4. Status – aktivní – najdi
 
Zobrazí se Vám všichni současní aktivní členové kmene. Pak již pracujete s jednotlivými členy. Pokud potřebujete seznam všech (i v této chvíli neaktivních) členů kmene, změňte ve Filtračních kritériích status.
 
Při rozkliknutí kontrolujete všechny údaje, včetně Statusu – aktivní. Vyplníte zaplacenou částku (u rodinných příslušníků to bude 0.- a do poznámky dopište, ke komu platícímu patří). Částku možno vybrat kliknutím na obrázek bankovek (zelená ikonka vlevo). Datum platby doplní kancelář po obdržení platby.
 
Chci zde požádat všechny náčelníky, jejich zástupce a hospodáře, aby do Registru doplnili své aktuální telefonní číslo.
 
U těch členů, kteří již nezaplatí příspěvky, zadáte  Status -  k vyřazení. Pokud chcete dopsat nového člena, který ještě v databázi není, vyberte ve Správě kmene položku Nový člen.
 
Nezapomeňte každou jednotlivou osobu vždy uložit. Částka, kterou pošlete výše uvedenými způsoby na ústředí, bude odpovídat součtu částek zadaných u aktivních členů a členů nových.
Tímto postupem si ušetříme obě strany zbytečnou administrativu.
 
Děkujeme, za kancelář LLM
 
Jitka Doležalová