Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

Členské příspěvky na rok 2007

Platnost: 01.01.2007 - 31.12.2007
Přirážka za překročení termínu: jednorázová 20, měsíční 0
Přirážka po datu: 1.1.2007
Dítě do 15 let 222
Student 300
Osoba nad 15 let 420
Rodina 420
Rodinný příslušník 0 Platit rodinné příspěvky mohou osoby blízké žijící ve společné domácnosti. Do příspěvku lze zahrnout i studenty do 26 let žijící mimo tuto domácnost. Tento typ příspěvku se váže pouze k příspěvku rodina.
Důchodce 230