www.woodcraft.cz STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR
 

Tituly

Malá lóže

V Malé lóži (věk 10 až 16, max. 18 let) lze plnit všechny ČINY (nikoliv VELKÉ ČINY) uvedené v tomto svitku, pokud není výjimečně u konkrétního ČINU omezena platnost (např. „pouze od 18 let“). Vzhledem k tomu, že pro potřeby dětských kmenů je tento svitek příliš rozsáhlý a některé ČINY jsou zaměřeny spíše na starší členy, je výtah ČINŮ tohoto svitku vhodných pro Malou lóži vydán v samostatném vydání (2012) pro potřeby kmenů Malé lóže.

První část každé skupiny (označenou VL + ML) tvoří činy vhodné pro Malou i Velkou lóži. Pokud není u ČINU uvedeno odchylné znění pro Malou lóži, platí pro obě lóže stejné pod- mínky – samozřejmě s přihlédnutím k věku žadatele. (Znění VELKÉHO ČINU se ovšem vzta- huje vždy pouze k Velké lóži.) Pod označením VL následují činy vhodné pouze pro Velkou lóži. Tyto činy nejsou uvedeny ve výtahu pro Malou lóži, i když je přípustné, aby členové Malé lóže plnili i tyto činy (pojem „čin pro Velkou lóži“ není totéž jako pojem „VELKÝ ČIN“).

Hledač Cesty Čikala
Hledač Cesty Čikala je ten, kdo získal . je ten, kdo zná zákon čtyřnásobného ohně, dokáže vysvětlit znak, heslo a pozdrav lesní moudrosti, prošel zasvěcovací stezkou a  je přijat dle zákonů kmene (rodu).
Poutník
Poutník je ten, kdo získal 4 orlí pera (z každého světla 1).
Lovec
Lovec je ten, kdo získal 8 orlích per (z každého světla 2).
Stopař Čikala
Stopař Čikala je ten, kdo získal 12 orlích per (z každého světla 3).
Sagamor Čikala
Sagamor Čikala je ten, kdo získal 24 orlích per (z každého světla 6). Je ten, kdo je starý 14 let (hranice může být náčelníkem kmene snížena).
Orlí Sagamor Čikala
Orlí Sagamor Čikala je ten, kdo získal 36 orlích per (z každého světla alespoň 6).
Sachem Čikala
Sachem Čikala je ten, kdo získal 48 orlích per (z každého světla alespoň 9).

Velká lóže

Hledač Cesty
Hledač Cesty je ten, kdo získal . je ten, kdo ve kmeni splní Zasvěcovací stezku a je přijat do kmene. Stráž – jednotlivec na cestě lesní moudrosti – neplní zpravidla Zasvěcovací stezku a získává tedy rovnou další titul:
Stopař
Stopař je ten, kdo získal 12 orlích per* (z každého světla 3). Nutnou podmínkou na stopaře je rovněž znalost Zákona čtyřnásobného ohně. Tuto znalost musí prokázat každý, kdo ji neprokázal již v rámci Zasvěcovací stezky.

Po přijetí do Velké lóže se získávají tyto tituly postupně za sebou:

Sagamor
Sagamor je ten, kdo získal 24 orlích per* (z každého světla 6).
Velký Sagamor
Velký Sagamor je ten, kdo získal 24 VELKÝCH ORLÍCH PER (z každého světla 6) + 24 orlích per* .
Orlí Sagamor
Orlí Sagamor je ten, kdo získal 24 VELKÝCH ORLÍCH PER (z každého světla 6) + 36 orlích per* (z každého světla alespoň 6).
Velký Orlí Sagamor
Velký Orlí Sagamor je ten, kdo získal 36 VELKÝCH ORLÍCH PER (z každého světla alespoň 6) + 36 orlích per* .
Sachem
Sachem je ten, kdo získal 36 VELKÝCH ORLÍCH PER + 48 orlích per* (z každého světla alespoň 9).
Velký Sachem
Velký Sachem je ten, kdo získal 48 VELKÝCH ORLÍCH PER (z každého světla alespoň 9) + 48 orlích per* .
Orlí Sachem
Orlí Sachem je ten, kdo získal 48 VELKÝCH ORLÍCH PER (z každého světla alespoň 9) + 72 orlích per* (z každého světla alespoň 12).
Velký Orlí Sachem
Velký Orlí Sachem je ten, kdo získal 72 VELKÝCH ORLÍCH PER (z každého světla alespoň 12) + 72 orlích per* .
Sachem Ipawa
Sachem Ipawa je ten, kdo získal 72 VELKÝCH ORLÍCH PER (z každého světla alespoň 12) + 100 orlích per* (z každého světla alespoň 18).
Velký Sachem Ipawa
Velký Sachem Ipawa je ten, kdo získal 100 VELKÝCH ORLÍCH PER (z každého světla alespoň 18) + 100 orlích per* .
Orlí Sachem Ipawa
Orlí Sachem Ipawa je ten, kdo získal 100 VELKÝCH ORLÍCH PER (z každého světla alespoň 18) + 200 orlích per* (z každého světla alespoň 25).
Velký Orlí Sachem Ipawa
Velký Orlí Sachem Ipawa je ten, kdo získal 200 VELKÝCH ORLÍCH PER (z každého světla alespoň 25) + 200 orlích per* .

* „Orlími pery“ se zde rozumějí buď ORLÍ PERA, nebo VELKÁ ORLÍ PERA.