Přihlášení:
www.woodcraft.cz STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR
 

Činy 4. světla

4. světlo


zákon Čtvrté světlo, je světlo lásky:

Buď laskavý. Vykonávej alespoň jeden dobrý skutek denně.

Ochotně pomáhej druhým. Konej své povinnosti.

Buď veselý. Raduj se z toho, že žiješ.

Činy tohoto světla jsou činy zaměřené na službu a pomoc (služba druhým, kmeni, životnímu prostředí, …)

Zvolte si pro zobrazení znění činů konkrétní sekci.

4A Bylinkářství

4B Duchovní život

4C Farmaření

4D Chovatelství

4E Ochrana přírody

4F Organizování činnosti

4G Práce v domácnosti

4H Sociální programy

4I Tábornické stavby

4J Táborové vaření

4K Turistika

4L Vedení v kmeni, kmenová činnost

4M Vigilie

4N Vůle

4O Woodcraft

4P Zdravověda