www.woodcraft.cz STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR
 

Činy 3. světla

3. světlo


zákon Třetí světlo, je světlo síly:

Buď odvážný. Odvaha patří k nejvznešenějším vlastnostem.

Mlč, dokud hovoří starší, a prokazuj jim úctu i jinak.

Buď poslušný. Poslušnost je základní povinnost na cestě lesní moudrosti.

Činy tohoto světla jsou činy zaměřené na cit, představivost, estetiku, umění, zručnost: různé výrobky, dovednosti, umělecké výkony, …

Zvolte si pro zobrazení znění činů konkrétní sekci.

3A Drhání

3B Dřevorubectví

3C Fotografování, filmování

3D Hudba

3E Indiánské řemeslo

3F Keramika

3G Knihařství, výroba papíru

3H Korálkování, práce z ostnů apod.

3I Košíkářství

3J Literární činnost, publikování

3K Modelářství

3L Pletení, háčkování, paličkování

3M Práce z kostí, rohu, parohu

3N Práce z kovu

3O Práce z kůže

3P Pravěká řemesla

3Q Přístřeší

3R Rozdělávání ohně

3S Rybářství

3T Sběratelství

3U Šití

3V Tanec

3W Tesařství, truhlářství

3Y Tkaní, barvení

3Z Uzly a lana

3AA Vyřezávání ze dřeva

3BB Výtvarné techniky

3CC Zábava

3DD Zálesácké výrobky

3EE Historické výrobky