www.woodcraft.cz STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR
 

Činy 2. světla

2. světlo


zákon Druhé světlo, je světlo pravdy:

Čestné slovo je svaté.

Hraj poctivě. Falešná hra je totéž co zrada.

Buď pokorný, uctívej Velkého Ducha a respektuj víru jiných.

Činy tohoto světla jsou činy zaměřené na vědomosti a rozumové vlastnosti: znalosti v oboru přírodních a humanitních věd, dorozumívání, …

Zvolte si pro zobrazení znění činů konkrétní sekci.

2A Astronomie

2B Dorozumívání

2C Filozofie

2D Historie

2E Hledání pravdy

2F Měření a odhady

2G Meteorologie

2H Příroda - geologie

2I Příroda - houby

2J Příroda - lišejníky, mechorosty, kapraďorosty

2K Příroda - byliny

2L Příroda - dřeviny

2M Příroda - bezobratlí

2N Příroda - ryby

2O Příroda - obojživelníci

2P Příroda - plazi

2Q Příroda - ptáci

2R Příroda - savci

2S Příroda - pozorování, dokumentace, stopařství

2T Příroda - lovy beze zbraní

2U Příroda - ekologie

2V Přírodní národy a etnika

2W Topografie a zeměpis

2Y Věda