www.woodcraft.cz STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR
 

Činy 1. světla

1. světlo


zákon První světlo, je světlo krásy:

Buď čistý, ty sám i místo, kde žiješ.

Rozuměj svému tělu a měj k němu úctu. Je chrámem ducha.

Buď přítelem všech neškodných tvorů. Chraň stromy a květiny, obzvláště dávej pozor na oheň v lese i ve městě.

Činy tohoto světla jsou činy zaměřené na tělesnou zdatnost a fyzické výkony: sport, cestování, vytrvalost, …

Zvolte si pro zobrazení znění činů konkrétní sekci.

1A Atletika - běhy

1B Atletika - chůze

1C Atletika - skoky

1D Bruslení

1E Cestování, chození

1F Cyklistika

1G Gymnastika

1H Hody, vrhy a kopy

1I Horolezectví, jeskyňářství

1J Jezdectví

1K Kolektivní sporty

1L Laso a bič

1M Lukostřelba

1N Lyžování

1O Orientační běh

1P Otužování

1Q Plavání a potápění

1R Pobyt v přírodě

1S Postřeh, vidění

1T Sebeobrana

1U Střelectví

1V Vodáctví

1W Zvláštní sportovní výkony