www.woodcraft.cz STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR
 

Činy a velké činy

Ten, kdo splní podmínky pro ČIN, má dvě možnosti, jak splnit tutéž podmínku jako VELKÝ ČIN: (Příklad osvětlíme na činu 2B5 – Posunková mluva indiánů: Prokaž, že znáš 200 znaků indiánské posunkové mluvy… – ČIN; 400 znaků… – VELKÝ ČIN.)

  1. Svůj výkon rozšíří tak, aby splnil podmínku VELKÉHO ČINU (ke 200 znakům, s nimiž splnil ČIN, přidá dalších 200). V tomto případě si na své orlí pero na šerpě přidělá svazeček VELKÉHO ČINU a v uděleném dekretu bude potvrzena kolonka VELKÉHO ČINU. Jeho celkový počet činů se nezměnil. (dříve měl např. 28 činů, z toho 5 VELKÝCH, nyní má 28 činů, z toho 6 VELKÝCH).
  2. Splní znovu podmínku pro VELKÝ ČIN (k 200 znakům přidá dalších 400). V tomto případě si vedle orlího pera za ČIN našije další za VELKÝ ČIN a získá druhý dekret, v němž bude potvrzena kolonka VELKÉHO ČINU (dříve měl 28 činů, z toho 5 VELKÝCH, nyní má 29 činů, z toho 6 VELKÝCH).

Ten, kdo postupoval podle varianty A., má možnost později se naučit dalších 200 znaků a k VELKÉMU ČINU získat ještě ČIN, jako kdyby postupoval podle varianty B. Je možné rovněž splnit rovnou podmínku pro VELKÝ ČIN, aniž by předcházel ČIN (v našem příkladě 400 znaků) a později splnit ještě ČIN za dalších 200 znaků.

Další opakování činů není možné. To znamená, že v rámci jedné podmínky lze získat nejvýše 1 ČIN + 1 VELKÝ ČIN.

Pro jednotlivé skupiny činů navíc platí tato pravidla:

Činy na výkony zadané časem, vzdáleností atd. (atletika): podle dosaženého výkonu se udělí buď ČIN nebo VELKÝ ČIN. Pro získání VELKÉHO ČINU, je-li splněn ČIN (nebo ČINU, je-li splněn VELKÝ ČIN), je nutno výkon zopakovat s příslušným limitem.

Činy „jedna z více podmínek – ČIN, dvě – VELKÝ ČIN“: Po splnění jedné podmínky se získá ČIN, po splnění druhé podmínky se čin rozšíří na VELKÝ ČIN, po splnění třetí podmínky se k VELKÉMU ČINU získá druhý ČIN.

Činy s různým zadáním pro ČIN a VELKÝ ČIN: Zde se plní zvlášť ČIN a VELKÝ ČIN (varianta B), rozšiřování ČINU na VELKÝ ČIN (varianta A) se neprovádí.

U pěti činů (1V11, 2D5, 2E16, 4P1, 4P3) je možno splnit VELKÝ ČIN až po splnění ČINU. U těchto činů je to jmenovitě uvedeno.