Přihlášení:
www.woodcraft.cz STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR
 
‹ Zpět

1V Vodáctví

U všech činů této skupiny mohou osoby do 18 let plnit podmínky jen se záchrannou vestou a pod dohledem dospělého, na WW navíc s přilbou.
VL + ML

1. PÁDLOVÁNÍ

Pádluj sám 1,5 km bez přispění proudu nebo větru s jednolistovým pádlem (kanoe): [min]
14-15 let
16-17 let
18-33 let
34-49 let
50 let a více
 
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
 
18
16
17
15
16
14
16
14
17
15
ČIN
16
14
15
13
14
12
14
12
15
13
V. ČIN
ML: D10-11 21 min; Ch10-11 19 min; D12-13 19 min; Ch12-13 17 min
Pošli znění 1V1 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 1V1

2. PÁDLOVÁNÍ NA KAJAKU

Pádluj sám 1,5 km bez přispění proudu nebo větru s dvoulistovým pádlem (kajak): [min]
14-15 let
16-17 let
18-33 let
34-49 let
50 let a více
 
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
 
15
13
14
12
14
12
14
12
15
13
ČIN
13
11
12
10
12
10
12
10
13
11
V. ČIN
ML: D10-11 18 min; Ch10-11 16 min; D12-13 16 min; Ch12-13 14 min
Pošli znění 1V2 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 1V2

3. PÁDLOVÁNÍ V DIVOKÉ VODĚ

 • Pádluj bez zastávky na kanoi nebo na kajaku (nikoli raftu) 4 km po toku WW III, aniž se převrhnešČIN
 • Totéž na WW IVVELKÝ ČIN
ML: Pádluj bez zastávky na kanoi nebo na kajaku (nikoli raftu) 3 km po toku WW III, aniž se převrhneš.
Pošli znění 1V3 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 1V3

4. PÁDLOVÁNÍ PROTI PROUDU

 • Pádluj v kanoi ve dvojici5) 2 km proti proudu WW I a zpět, aniž byste se za celou dobu dotkli lodí či pádlem břehu nebo kamene vyčnívajícího nad hladinouČIN
 • Totéž sámVELKÝ ČIN

5) Dvojice (trojice, čtveřice): je-li uvedeno „ve dvojici“ („v trojici, čtveřici“), můžete za daný výkon získat čin oba (tři, čtyři), podílíte-li se o veškerou práci rovným dílem.
Pošli znění 1V4 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 1V4

5. VODÁCKÁ ZRUČNOST

 • Vyjeď na kanoi na hloubku, vyskoč i s pádlem z lodi, vrať pádlo dovnitř, vlez zpět, aniž nabereš vodu a dopádluj ke břehuČIN
 • Vyjeď na kanoi na hloubku, převrhni ji, následně ji na hloubce obrať zpět a vylij z ní většinu vody tak, abys dopádloval zpětVELKÝ ČIN
Pošli znění 1V5 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 1V5

6. ESKYMÁCKÝ OBRAT

 • Předveď29) eskymácký obratČIN
 • Předveď29) eskymácký obrat dvěma způsoby (šroub, páka) nebo ve 2 typech lodi (kajak, kanoe)VELKÝ ČIN

29) Předveď: předveď (prakticky) odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník: člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
Pošli znění 1V6 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 1V6

7. PÁDLOVÁNÍ VE VĚTRU

 • Pádluj ve dvoučlenné posádce na zádi (nebo sám na kajaku) po trojúhelníkové trase půl hodiny za silného větru (vlny mají bílé hřebínky). Loď stále ovládej, vydávej háčkovi správně všechny příkazy a bezpečně přistaňČIN
 • Pádluj sám na kanoi po trojúhelníkové trase za silného větru půl hodiny. Loď stále ovládej a bezpečně přistaňVELKÝ ČIN
Pošli znění 1V7 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 1V7

8. VODÁCKÉ PUTOVÁNÍ

 • Účastni se akce, na níž budeš pádlovat celkem 130 km7). Přitom spi každou noc venku a vez v lodi vše potřebné (jen potraviny můžeš dokupovat)ČIN
 • Zúčastni se 2 takových akcí na různých řekách v jednom roceVELKÝ ČIN

7) Evidence: (nachozené km, noci v přírodě apod.): nutno předložit záznamy, které budou u každé položky obsahovat minimálně datum, místo a počet (km, nocí, …).
Pošli znění 1V8 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 1V8

9. SJETÍ DIVOKÝCH VOD

 • Ujeď na kanoi nebo na kajaku (nikoli raftu) za kalendářní rok13) 50 km7) na řekách o stupni obtížnosti alespoň WW IIIČIN
 • 100 km, z toho 10 km na WW IVVELKÝ ČIN
ML: Ujeď na kanoi nebo na kajaku (nikoli raftu) za rok 50 km na řekách o stupni obtížnosti alespoň: 12 let – WW II, 13 a více – WW III.

7) Evidence: (nachozené km, noci v přírodě apod.): nutno předložit záznamy, které budou u každé položky obsahovat minimálně datum, místo a počet (km, nocí, …).
13) Kalendářní rok: rozumí se od 1. 1. do 31. 12.
Pošli znění 1V9 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 1V9

10. SJETÍ ŘEK

Sjeď různé vodní toky7) (vždy alespoň 10 km na každém toku nebo celý sjízdný tok podle kilometráže)
 • 10 tokůČIN
 • 20 tokůVELKÝ ČIN
ML: Sjeď 6 vodních toků (vždy alespň 10 km na každém toku nebo celý sjízdný tok podle kilometráže)

7) Evidence: (nachozené km, noci v přírodě apod.): nutno předložit záznamy, které budou u každé položky obsahovat minimálně datum, místo a počet (km, nocí, …).
Pošli znění 1V10 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 1V10

11. VODÁCKÉ ZNALOSTI

 • Vysvětli51) základní vodácké pojmy a názvosloví týkající se výzbroje, výstroje, říčních toků, vodních staveb, jízdy a povelů. Prokaž, že se umíš28) orientovat v kilometráži. Předveď29) základní prvky vodácké abecedy (nasednutí, jízda vpřed a vzad, zatáčení, přistání v proudu, přejezd proudu, vjezd a výjezd z proudnice)ČIN
 • Splň ČIN a dále pohovoř o nebezpečí na vodě a o organizaci skupiny při sjíždění obtížného toku. Předveď29) záchranu převržené lodě na toku o obtížnosti alespoň WW III. Výše uvedené prvky vodácké abecedy předveď29) na kanoi i kajakuVELKÝ ČIN

28) Prokaž, že znáš (umíš): popiš či předveď odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník: člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
29) Předveď: předveď (prakticky) odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník: člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
51) Vysvětli: popiš odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník: člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
Pošli znění 1V11 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 1V11

12. WINDSURFING

 • Ujeď bez pádu trasu 2,5 km s cílem v místě startuČIN
 • Předveď29), že ovládáš bez pádu: nástup z vody, křižování proti větru, plavbu po vtru, otočku na obě strany, přistáníVELKÝ ČIN

29) Předveď: předveď (prakticky) odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník: člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
Pošli znění 1V12 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 1V12

VL

13. PLAVBA NA PLACHETNICI

 • Na plachetnici (může být i nekajutová) prokaž, že umíš28): vést plachetnici ostře proti větru, na boční vítr, po větru; obrat proti větru a po větru; bezpečně vyplout po větru i proti větru; pohybovat se bezpečně po lodi; manipulovat s kormidlem a plachtami; přistát u mola i mimo molo; bezpečně zakotvit. Prokaž, že znáš28) základní pojmy (takeláž, kýl, ploutev,…). Nemáš-li oprávnění pro vedení malého plavidla, můžeš plnit jen s instruktorem, který má toto oprávněníČIN
 • Získej průkaz na vedení malého plavidla a ujeď na plachetnici (může být i nekajutová) 100 km (54 námořních mil)7). Můžeš jet s posádkou, ale podílej se na vedení lodiVELKÝ ČIN

7) Evidence: (nachozené km, noci v přírodě apod.): nutno předložit záznamy, které budou u každé položky obsahovat minimálně datum, místo a počet (km, nocí, …).
28) Prokaž, že znáš (umíš): popiš či předveď odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník: člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
Pošli znění 1V13 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 1V13