Přihlášení:
www.woodcraft.cz STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR
 
‹ Zpět

1U Střelectví

Bezpodmínečně je nutno dodržovat bezpečnostní opatření uvedená v úvodu Svitku!
VL + ML

1. STŘELBA ZE VZDUCHOVKY DO TERČE

Ze vzdálenosti 10 m střílej 10 ran do standardního terče (ø 120 mm) z libovolné polohy s možností opory lokte (můžeš mít 3 nástřelné):
  • 70 bodůČIN
  • 85 bodůVELKÝ ČIN
Pošli znění 1U1 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 1U1

2. STŘELBA ZE VZDUCHOVKY Z POLOH

Střílej s možností opory lokte ze vzdálenosti 7 m: 10 ran vleže, 10 ran vkleče nebo vsedě a 10 ran vestoje na 30 krabiček od sirek postavených na trámu tak, abys jich srazil:
  • 20ČIN
  • 26VELKÝ ČIN
Pošli znění 1U2 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 1U2

VL

3. STŘELBA Z PŘEDOVKY

Předveď29), že bezpečně ovládáš správný postup při nabíjení a střílení z pušky s perkusním či křesacím zámkem. Krátce pohovoř23) o historii těchto zbraní. Střílej z 50 m 10 ran do bílého terče o průměru 60 cm s vyznačeným černým středem o průměru 20 cm.
  • 8 zásahů do terčeČIN
  • 8 zásahů do černého středuVELKÝ ČIN

23) Pohovoř (1): pohovoř před odborníkem19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník: člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
29) Předveď: předveď (prakticky) odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník: člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
Pošli znění 1U3 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 1U3