Přihlášení:
www.woodcraft.cz STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR
 
‹ Zpět

1S Postřeh, vidění

VL + ML

1. KIMOVA HRA

Dívej se 2 minuty na skupinu 30 předmětů na stole a potom vyjmenuj nebo napiš:
  • 24 předmětůČIN
  • 28 předmětůVELKÝ ČIN
ML: Vyjmenuj 20 předmětů
Pošli znění 1S1 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 1S1

2. VYSKVRNĚNÍ KRÁLÍKA

  • Ve třech případech z pěti správně vyskvrň králíka ze vzdálenosti 28 m (viz zkouška zraku v KLM) a rozeznej a správně zakresli 6 plejádČIN
  • Ve třech případech z pěti správně vyskvrň králíka ze vzdálenosti 37 m a rozeznej a správně zakresli 7 plejádVELKÝ ČIN
Pošli znění 1S2 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 1S2

3. SETONOVA HRA

Ten, kdo připravuje zkoušku, umístí na hrací desku o 5 × 5 polích 5 kamenů jednoho druhu a 5 kamenů druhého druhu (např. černé a bílé kameny). Ten, kdo plní zkoušku, se může na desku s kameny dívat pouze 5 s. Poté se deska zakryje, načež hráč rozložení kamenů zakreslí na papír, nebo znázorní položením dalších 5 + 5 kamenů na druhou desku. Za správný kámen na správném místě se počítá bod. Zkouška se opakuje 10× (maximum je 100 bodů). Získej takto:
  • 75 bodůČIN
  • 95 bodůVELKÝ ČIN
Pošli znění 1S3 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 1S3

4. ZAPAMATOVÁNÍ CESTY

Ten, kdo připravuje zkoušku, si připraví klikatou trasu v prostředí adeptovi neznámém: cizí město, neznámá krajina. Poté provede adepta trasou, která vede ve městě po ulicích, cestách, průchodech atd. nebo ve členitém lesním terénu po stezkách, průsecích apod. (Vhodné například pískovcové oblasti apod.). Po projití připravené trasy najdi stejnou cestu zpět a na žádném rozcestí se nespleť:
  • Při 15 odbočkách na rozcestích (křižovatkách) a délce min. 2 kmČIN
  • Při 30 odbočkách na rozcestích (křižovatkách) a délce min. 4 kmVELKÝ ČIN
Pošli znění 1S4 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 1S4