Přihlášení:
www.woodcraft.cz STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR
 
‹ Zpět

1I Horolezectví, jeskyňářství

Do 18 let věku lze plnit činy této skupiny pouze v přítomnosti zkušeného dospělého člověka. Do 15 let věku je navíc vyžadován souhlas rodičů. Plnění činů nesmí být v rozporu s platnými předpisy a obecnými horolezeckými (speleologickými) zvyklostmi. Uvedné stupně obtížnosti se vztahují na aktuální klasifikaci UIAA (r. 2002), případně na srovnatelné stupnice (JPK pro pískovce, WZB apod.)
VL + ML

1. HOROLEZECKÉ TECHNIKY

 • Prokaž, že znáš28) horolezecké názvosloví, techniky, způsob jištění, pomůcky a uzly používané při lezení. Předveď29) v terénuČIN
 • Pouze za dozoru horolezeckého cvičitele nebo člena horské služby: Předveď29) slanění se zraněným horolezcem, spusť zraněného lezce na improvizovaných nosítkách a předveď29) záchranu a sebezáchranu po pádu do lana pomocí prusíků a slaňovací osmyVELKÝ ČIN

28) Prokaž, že znáš (umíš): popiš či předveď odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník: člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
29) Předveď: předveď (prakticky) odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník: člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
Pošli znění 1I1 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 1I1

2. HOROLEZECKÁ TEORIE

 • Pohovoř23) 15 minut na téma historie lezectví u nás i ve světě. Prokaž, že jsi četl 3 knihy s touto tématikou a umíš28) se orientovat v horolezeckém průvodciČIN
 • Pohovoř23) 30 minut na téma historie lezectví u nás i ve světě. Prokaž dále, že znáš28) faunu, flóru a horniny určité lezecké oblasti, vysvětli51) ochranářská pravidla pro lezení na pískovci, na vápenci a na žule v ČR. Nakresli plánek jedné skály (věže)VELKÝ ČIN

23) Pohovoř (1): pohovoř před odborníkem19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník: člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
28) Prokaž, že znáš (umíš): popiš či předveď odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník: člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
51) Vysvětli: popiš odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník: člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
Pošli znění 1I2 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 1I2

3. JESKYŇÁŘSTVÍ

 • Prolez 2 jeskyněmi a užij při tom plazení v plazivce a lano. Prokaž, že znáš28) a dodržuješ pravidla chování a bezpečného pohybu v jeskyních nepřístupných pro veřejnostČIN
 • Prolez takto 4 jeskyně, přičemž všechny jeskyně nesmí být ze stejné geografické oblastiVELKÝ ČIN

28) Prokaž, že znáš (umíš): popiš či předveď odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník: člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
Pošli znění 1I3 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 1I3

4. LEZENÍ NA PÍSKOVCI

Proveď bez pádu nebo vyvěšení do lana v souladu s pravidly dané oblasti výstupy na pískovcovou věž:
 • 3 různé výstupy IV. stupně obtížnosti (nebo III. st. jako prvolezec)ČIN
 • 3 různé výstupy V. stupně obtížnosti (nebo IV. st. jako prvolezec)VELKÝ ČIN
ML: Proveď bez pádu nebo vyvěšení do lana výstup na pískovcovou věž tohoto stupně obtížnosti: 11 let – II, 13 let – III, 15 let – IV.
Pošli znění 1I4 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 1I4

5. LEZENÍ NA SKÁLE

Proveď bez pádu nebo vyvěšení do lana v souladu s pravidly dané oblasti výstupy na nepískovcovou skálu (výška výstupu min 15 m):
 • 3 různé výstupy V. stupně obtížnosti (nebo IV. st. jako prvolezec)ČIN
 • 3 různé výstupy VI. stupně obtížnosti (nebo V. st. jako prvolezec)VELKÝ ČIN
ML: Proveď bez pádu nebo vyvěšení do lana 2 různé výstupy na nepískovcovou skálu tohoto stupně obtížnosti: 11 let – II, 13 let – III, 15 let – IV.
Pošli znění 1I5 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 1I5

6. LEZENÍ V HORÁCH

 • Proveď výstup na vrchol nad 2000 m II. st. obtížnostiČIN
 • Proveď takové výstupy na 3 různé vrcholyVELKÝ ČIN
Pošli znění 1I6 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 1I6

7. SLAŇOVÁNÍ

 • Slaňuj 20m kolmou stěnu s převisemČIN
 • Slaňuj 2× 40m kolmou stěnu s převisem, pokaždé s použitím jiné technikyVELKÝ ČIN
ML: Slaňuj kolmou stěnu: 11 let – 6m, 13 let – 10m, 14 let – 20m.
Pošli znění 1I7 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 1I7

VL

8. VÝSTUPY VE VELEHORÁCH

Proveď výstup (převýšení výstupu od nástupu 1000 m) na vrchol:
 • nad 3000 mČIN
 • nad 4000 mVELKÝ ČIN
Pošli znění 1I8 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 1I8

VL + ML

9. ZAJIŠTĚNÉ CESTY

Zdolej zajištěné cesty (feráty):
 • s oblížností alespoň B (podle rakouské stupnice) o celkové délce 2000 mČIN
 • s obtížnosti alespoň C o celkové délce 2000 m + s obtížností alespoň D o celkové délce 1 000 mVELKÝ ČIN
Pošli znění 1I9 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 1I9