www.woodcraft.cz STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR
 
‹ Zpět

1L Laso a bič

Garanti: Vlastimil Kubát - Pajda - Kangi Tanka; Václav Vávra

VL + ML

1. CHYTÁNÍ DO LASA

Příprava disciplíny: do země je zapuštěn kůl pod úhlem 45°, horní konec je 1 m nad zemí. K hornímu konci je připevněno vodorovné břevno – „rohy“ o délce 40 cm. Tento kůl představuje tele. 8 m před hlavou telete je startovní čára tak, aby bylo tele natočeno „hlavou“ k této čáře. Chyť tele (smyčka musí padnout až na „krk“) lariatem dlouhým max. 12 m z 10 hodů za sebou:
 • ČIN
 • VELKÝ ČIN
ML: Chyť takto tele lariatem dlouhým max. 9 m ze vzdálenosti 6 m z 10 hodů za sebou 5×.
Pošli znění 1L1 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 1L1

2. TALÍŘ

 • Nahoď a správně roztoč talíř 10× z 12 pokusů. Alespoň jednou s ním toč 90 sČIN
 • Totéž opačnou ruku, než je pro tebe obvykléVELKÝ ČIN
Pošli znění 1L2 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 1L2

3. KRINOLÍNA

 • Nahoď a správně roztoč krinolínu 10× z 12 pokusů. Alespoň jednou s ní toč 90 sČIN
 • Totéž opačnou ruku, než je pro tebe obvykléVELKÝ ČIN
Pošli znění 1L3 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 1L3

4. CVIKY S TALÍŘEM

a) Roztoč talíř a proveď s ním 4×  kolotoč“ (talíř obíhá kolem těla bez předávání z ruky do ruky), aniž přerušíš točení;
b) jako a), ale s předáváním talíře z ruky do ruky v úrovni pasu („kolotoč obouruč“);
c) roztoč talíř a během kroužení do něj 20× „ťukni“ (zlehka dupni) jednou nohou.
 • 1 podmínkaČIN
 • 2 podmínkyVELKÝ ČIN
Pošli znění 1L4 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 1L4

5. CVIKY S KRINOLÍNOU

a) Roztoč velkou krinolínu lasem dlouhým nejméně 10,5m a toč ji 30 s;
b) Roztoč krinolínu a během kroužení si s ní lehni na zem na záda (lopatky se dotýkají země) a takto proveď 10 otáček;
c) roztoč krinolínu a vyhoď ji nad hlavu a zpět do úrovně pasu („lift“) 7× bez přerušení točení (nemusí být ihned za sebou).
 • 1 podmínkaČIN
 • 2 podmínkyVELKÝ ČIN
Pošli znění 1L5 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 1L5

6. KRINOLÍNA POD ÚROVNÍ PASU

a) Roztoč krinolínu a předej vodící část spiningu (paprsek) z jedné ruky do druhé kolem pasu 20× bez přerušení („snížená krinolína kolem pasu“);
b) Roztoč krinolínu a 5× přeskoč vodící část spiningu pod úrovní pasu, aniž bys přerušil točení;
c) roztoč krinolínu a 10× si předej vodící část spiningu z jedné ruky do druhé kolem nohy.
 • 1 podmínkaČIN
 • 2 podmínkyVELKÝ ČIN
Pošli znění 1L6 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 1L6

7. SKOKY A VÝSKOKY S LASEM

 • Roztoč talíř, vskoč do něj a vyskoč opět ven z krinolíny bez přerušení točeníČIN
 • Totéž 4× bezprostředně po sobě bez chyby, mezi jednotlivými skoky smí být jen 1 otočka lasaVELKÝ ČIN
Pošli znění 1L7 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 1L7

VL

8. VÝHOZ KRINOLÍNY DO TALÍŘE

 • Roztoč krinolínu, vyhoď ji nad hlavu a spusť před sebou do talíře.ČIN
 • Totéž s vyhozením talíře přes hlavu zpět do krinolínyVELKÝ ČIN
Pošli znění 1L8 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 1L8

9. ROZTOČENÍ ŠTÍTU

a) roztoč štít a toč s ním 30 s;
b) roztoč štít a naklop jej na sebe přes hlavu do krinolíny;
c) roztoč krinolínu a vyklop ji přes hlavu do štítu.
 • 1 podmínkaČIN
 • 2 podmínkyVELKÝ ČIN
Pošli znění 1L9 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 1L9

10. PROSKOK ŠTÍTEM

 • Roztoč štít, proskoč jím na druhou stranu a pokračuj v točeníČIN
 • Roztoč štít, proskoč jím na druhou stranu a hned zpět bez přerušení točeníVELKÝ ČIN
Pošli znění 1L10 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 1L10

11. MOTÝLEK LASEM

 • Roztoč motýlka (osmičkový převod na druhou stranu)ČIN
 • Proveď motýlka vpřed i vzad (tzv. „Hrot šípu“), nebo s ním prováděj převracení, rolování či mořské vlnyVELKÝ ČIN
Pošli znění 1L11 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 1L11

12. OVLÁDÁNÍ HONÁCKÉHO BIČE

a) nauč se a předveď29) tyto základní prásky: cílený (forhend bez zaseknutí); „Elstner“; kladivo; horizontála;
b) sraz 5 cílů 7 ranami bičem min. 3 m dlouhým ze vzdálenosti délky biče. Cíle (např. kelímky vysoké max. 12 cm) jsou umístěny na prkně ve výši pasu s roztečí 20 cm. Zásah se počítá jen pokud byl jednou ranou sražen pouze 1 cíl;
c) sraz 5 cílů 7 ranami bičem min. 3 m dlouhým ze vzdálenosti délky biče. Cílem je špejle 15 cm dlouhá upevněná vodorovně na obou koncích ve výši pasu. Špejli je nutno vždy přerazit.
 • 1 podmínkaČIN
 • 2 podmínkyVELKÝ ČIN

29) Předveď: předveď (prakticky) odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník: člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
Pošli znění 1L12 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 1L12