www.woodcraft.cz STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR
 
‹ Zpět

3C Fotografování, filmování

Garanti: Jiří Macek - Čiksika; Tomáš Macek - Netopýr; Petr Novotný - Perry

Všechny snímky musí být obsahově zajímavé, ostré, správně exponované. Kompozice (rozvržení a úhel záběru, výřez, osvětlení apod.) musí odpovídat obecným zásadám fotografie. U činů 1 až 6 může být použita digitální i klasická fotografie. Pojmem „fotografie“ se vždy rozumí fotografie provedená v dostatečném rozlišení a kvalitě na papír příslušného formátu (domácí tisk inkoustovou tiskárnou na obyčejný papír zpravidla není dostatečný). Pojem „promítání snímků“ u činu 2 znamená promítání pomocí dataprojektoru či diaprojektoru. Pojem „snímek“ v ostatních případech značí fotografii na papíře, předvedení na zkalibrovaném monitoru či promítnutí, vždy v dostatečné kvalitě a velikosti.
VL + ML

1. FOTOGRAFIE WOODCRAFTERSKÉ ČINNOSTI

 • Předlož seriál 10 tvých fotografií formátu alespoň 13 × 18 cm, upravených do alba, na nichž bude zachycena nějaká woodcrafterská činnostČIN
 • Vystav pro veřejnost48) 10 tvých fotografií formátu alespoň 20 × 30 cm, na nichž bude zachycena nějaká woodcrafterská činnostVELKÝ ČIN

48) Veřejnost: tímto pojmem se rozumí shromáždění lidí, které není uzavřené (nejde jen o členy kmene, Ligy či nějakého spolku na jejich interním setkání), akce byla inzerovaná mimo uzavřený okruh lidí a kdokoli ji může navštívit.
Pošli znění 3C1 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 3C1

2. PROMÍTÁNÍ

 • Uspořádej promítání, na němž promítneš skupině osob35) sérii nejméně 30 a nejvýše 100 tvých snímků z nějaké zajímavé akce. Snímky musí být seřazeny do logického celku a musí být doprovozeny živým nebo nahraným mluveným slovemČIN
 • Promítni skupině osob35) diafon – pásmo sestavené z tvých snímků a zvukového doprovodu (hudba + mluvené slovo) na nějaké naučné téma (např. ochrana přírody)VELKÝ ČIN

35) Skupina osob: nejméně tři osoby (kromě tebe).
Pošli znění 3C2 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 3C2

3. FOTOGRAFIE ZE SNĚMU

Předlož fotografie min. 13 × 18 cm, které jsi pořídil bez blesku po setmění na sněmu v přírodě:
 • 5 fotografií z nejméně jednoho sněmuČIN
 • 10 fotografií z nejméně 2 sněmů alespoň dvou subjektů (sněmy kmenů, sněm LLM, sněm Čotokvy apod.)VELKÝ ČIN
Pošli znění 3C3 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 3C3

4. FOTOGRAFICKÁ KOMPOZICE

 • Vysvětli51) s uvedením příkladů na tvých snímcích36) (z toho alespoň 5 snímků formou fotografie min. 13 × 18 cm) tyto pojmy: obsah a forma snímku, téma, námět, motiv, výřez, záběr, linie, zarámování, tóny, kontrast, rytmus, hloubka ostrosti, stanoviště (nadhled, podhled, …), využití barev, využití světla a jeho směru, perspektivaČIN
 • Předlož 10 fotografií36) min. 13 × 18 cm na nichž jsi použil některé z výše uvedených pojmů k dosažení mimořádně působivého dojmuVELKÝ ČIN

36) Snímek: Platí zásady uvedené v záhlaví skupiny 3C – Fotografování.
51) Vysvětli: popiš odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník: člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
Pošli znění 3C4 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 3C4

5. FOTOGRAFICKÉ NÁMĚTY

Předlož vlastní snímky, z nichž musí být zřejmé, o jaký objekt (druh) se jedná (každý objekt na zvláštním snímku):
a) 6 budov různých slohů;
b) 6 lidí nebo skupin lidí různých národností nebo etnických skupin v typickém oblečení či prostředí;
c) 6 různých portrétů;
d) 8 různých přírodních útvarů;
e) 4 druhů oblačnosti;
f) 6 drobných předmětů (do 20 cm) vyrobených na čin.
 • 2 podmínky (celkem alespoň 4 snímky musí být formou fotografie min. 13 × 18 cm)ČIN
 • 4 podmínky (celkem alespoň 4 snímky musí být formou fotografie min. 13 × 18 cm)VELKÝ ČIN
Pošli znění 3C5 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 3C5

VL

6. FOTOGRAFICKÉ TECHNIKY

Předlož snímky36), při jejichž pořízení jsi správně využil uvedená příslušenství, a zdůvodni správné použití tohoto příslušenství:
a) různé výměnné objektivy; b) mezikroužky nebo předsádkové čočky nebo makro objektivy; c) blesk (ne vestavěný);  d) odraznou desku na přisvětlení; e) stativ a dálkovou či drátěnou spoušť; f) sluneční clonu při snímku v protisvětle; g) umělé osvětlení (reflektory); h) 2 různé barevné optické filtry; i) jeden speciální filtr (polarizační, IR, šedý, ...);   j)  speciální  technické  zařízení  (adaptéry  dalekohledu,  mikroskopu  apod.).
 • 3 podmínky (celkem nejméně 3 snímky)ČIN
 • 6 podmínek (celkem nejméně 6 snímků)VELKÝ ČIN

36) Snímek: Platí zásady uvedené v záhlaví skupiny 3C – Fotografování.
Pošli znění 3C6 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 3C6

7. ZPRACOVÁNÍ SNÍMKŮ

 • Předlož 10 klasických fotografií, které jsi sám zpracoval (rozumí se vyvolání negativu, zvětšování a vyvolání pozitivu nebo vyvolání inverze)ČIN
 • Předlož 10 fotografií alespoň 18 × 24 cm, které jsi sám klasickým způspbem zpracoval, přičemž jsi použil nejméně 3 různé zvláštní techniky (tónování, high key, solarizace, …)VELKÝ ČIN
Pošli znění 3C7 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 3C7

8. DÍRKOVÁ KOMORA

 • Vyrob50) jednoduchou dírkovou komoru a prokaž jednou fotografií její funkčnostČIN
 • Vyrob50) dírkovou komoru a proveď s ní 10 fotografií, na kterých lze dobře rozpoznat fotografované objektyVELKÝ ČIN

50) Vyrob: rozumí se výroba z materiálů, které je možno koupit i v obchodě, není-li stanoveno jinak. Nelze vyrábět ze stavebnice či polotovarů, umožňujících sestavením vznik jednoznačně definovaného výrobku.
Pošli znění 3C8 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 3C8

9. NATOČENÍ FILMU

Natoč na kameru krátký amatérský film (video nebo celuloidový), ke kterému jsi napsal scénář. Film musí být natočen v souladu se základními filmařskými zásadami, sestříhán, ozvučen a opatřen úvodními a závěrečnými titulky:
a) hraný film; b) cestopisný nebo přírodovědný film; c) dokumentární film (jiný než cestopisný či přírodovědný).
 • 1 podmínkaČIN
 • 2 podmínkyVELKÝ ČIN
Pošli znění 3C9 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 3C9