Přihlášení:
www.woodcraft.cz STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR
 
‹ Zpět

2S Příroda - pozorování, dokumentace, stopařství

VL + ML

1. KRESBY ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ

 • Zhotov 10 dokumentačních kreseb rostlin a 10 dokumentačních kreseb živočichů libovolnou technikou a označ21) je. Jako předlohu můžeš použít ilustrace z knih, fotografie, vycpaniny a jiné muzeální exponáty, živé rostliny a živočichyČIN
 • Zhotov 20 dokumentačních kreseb rostlin a 20 dokumentačních kreseb živočichů a označ21) je. Pro 10 z nich použij jako předlohu pouze trojrozměrné exponáty (živé či sbírkové)VELKÝ ČIN

21) Označ: každý exponát musí obsahovat české a vědecké jméno, kromě 2L7 též lokalitu a datum sběru; s určením ti může pomoci někdo jiný.
Pošli znění 2S1 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 2S1

2. KALENDÁŘ PŘÍRODY

 • Veď si kalendář přírody formou deníku, zapisuj do něj 1 přírodní pozorování denně (např. rašení listů, přílety ptáků, …) a údaje o počasí (postačí oblačnost, teplota, typ srážek) po dobu 1 roku32). Můžeš vynechat nejvýše 30 dníČIN
 • Totéž po dobu 2 let32). Můžeš vynechat nejvýše 30 dní v každém roceVELKÝ ČIN

32) Rok: 1 rok, tj. 12 měsíců – např. od 15. 2 do 14. 2. atd. Je-li psáno „kalendářní rok“, rozumí se od 1. 1. do 31. 12.
Pošli znění 2S2 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 2S2

3. URČOVÁNÍ STOP

Urči v přírodě46) a zakresli stopy různých savců a ptáků. Popiš charakteristické poznávací znaky:
 • 6 stopČIN
 • 12 stopVELKÝ ČIN

46) Urči v přírodě: urči v přírodě30), 31) druh/zástupce a popiš základní charakteristické poznávací znaky tak, aby bylo zřejmé, že si nemůžeš jednotlivé exempláře splést.
30) Příroda (1): prostředí mimo vnitřní prostory lidských obydlí přímo určené k bydlení živočichů (hnízdění vlaštovek, rehků, kalousů apod. v budovách se považuje za hnízdění v přírodě), nelze tedy za čin považovat pozorování hnízdění např. exotických ptáků v kleci nebo ve voliéře, byť by byla mimo budovu.
31) Příroda (2): přirozené prostředí výskytu rostlin, nerostů apod.; nelze tedy za určování v přírodě považovat např. určování rostlin pěstovaných v parcích, truhlících, květináčích apod., pokud není přímo u činu určeno jinak.
Pošli znění 2S3 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 2S3

4. STOPOVÁNÍ

 • Sleduj v přírodě30) dostatečně dlouhou stopu 1 savce a 1 ptáka tak, abys našel a mohl vysvětlit 3 děje (např. odpočinek, běh, příjem potravy, značkovací místa, souboje, vzlétnutí apod.). Stopu zakresli a popišČIN
 • Sleduj takto v přírodě30) dostatečně dlouhou stopu 3 savců a 1 ptákaVELKÝ ČIN

30) Příroda (1): prostředí mimo vnitřní prostory lidských obydlí přímo určené k bydlení živočichů (hnízdění vlaštovek, rehků, kalousů apod. v budovách se považuje za hnízdění v přírodě), nelze tedy za čin považovat pozorování hnízdění např. exotických ptáků v kleci nebo ve voliéře, byť by byla mimo budovu.
Pošli znění 2S4 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 2S4

5. POBYTOVÉ STOPY

Najdi v přírodě30) a urči:
 • 6 druhů různých požerků (savčí, ptačí, hmyzí) a vysvětli51), jakým způsobem vznikají. Bezpečně vysvětli, podle čeho rozeznáš trus: savců a ptáků; býložravých a masožravýchČIN
 • 8 druhů různých požerků, vysvětli51), jakým způsobem vznikají. Najdi 2 ptačí vývržky, rozeber je a urči podle nich, kterými skupinami živočichů se daný druh4) živíVELKÝ ČIN

4) Druh: živočich či rostlina určená rodovým i druhovým jménem (např. sasanka hajní, konipas bílý; nestačí jen sasanka nebo konipas).
30) Příroda (1): prostředí mimo vnitřní prostory lidských obydlí přímo určené k bydlení živočichů (hnízdění vlaštovek, rehků, kalousů apod. v budovách se považuje za hnízdění v přírodě), nelze tedy za čin považovat pozorování hnízdění např. exotických ptáků v kleci nebo ve voliéře, byť by byla mimo budovu.
51) Vysvětli: popiš odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník: člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
Pošli znění 2S5 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 2S5

6. SBÍRKA STOP

Udělej sádrové odlitky stop:
 • 5 živočichů (ptáci, savci) v přírodě30), sestav do sbírky34).ČIN
 • 10 živočichů (5 z nich mohou být domácí), vytvoř i pozitivy těchto stop (získáš tak tvar nohy zvířete), sestav je do sbírky34)VELKÝ ČIN

30) Příroda (1): prostředí mimo vnitřní prostory lidských obydlí přímo určené k bydlení živočichů (hnízdění vlaštovek, rehků, kalousů apod. v budovách se považuje za hnízdění v přírodě), nelze tedy za čin považovat pozorování hnízdění např. exotických ptáků v kleci nebo ve voliéře, byť by byla mimo budovu.
34) Sbírka (herbář, …): sbírka musí být označena21) a zajištěna, aby vydržela v neplesnivém stavu nejméně 1 rok. Uložené přírodniny musí být upevněny (přilepením, přivázáním, v krabičkách apod.) a musí být po celou dobu poznatelné.
21) Označ: každý exponát musí obsahovat české a vědecké jméno, kromě 2L7 též lokalitu a datum sběru; s určením ti může pomoci někdo jiný.
Pošli znění 2S6 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 2S6

7. ZVUKOVÉ DOROZUMÍVÁNÍ ŽIVOČICHŮ

Vysvětli51) různé způsoby zvukového dorozumívání živočichů. Urči zvuky, které vydávají bezobratlí, obojživelníci, ptáci a savci:
 • Zvuky celkem 5 zástupců54) alespoň ze 2 skupinČIN
 • Zvuky celkem 10 zástupců54) alespoň ze 4 skupinVELKÝ ČIN

51) Vysvětli: popiš odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník: člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
54) Zástupce: živočich či rostlina určená buď pouze rodovým jménem (např. javor – v tom případě lze počítat pouze 1× z rodu javor) či rodovým a druhovým jménem (např. javor mléč, javor horský – v tom případě se počítá každý druh).
Pošli znění 2S7 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 2S7

8. MAPA PŘÍRODOVĚDNÝCH POZOROVÁNÍ

 • Najdi v přírodě nějaké zajímavé území o rozloze alespoň 1 ha. Pořiď si nebo vytvoř mapu ve vhodném měřítku. Navštiv toto území v 5 různých dnech. Přitom zaznamenej značkami do mapy 60 tvých různých objevů (geologické tvary, mraveniště, pobytové stopy živočichů, hnízda, zajímavé výskyty rostlin, …). Veď si deník, ve kterém vysvětlíš značky uvedené v mapě a rozvedeš pozorované jevyČIN
 • Totéž ale navštěvuj území nejméně 1× v kalendářním měsíci12) po dobu jednoho roku32) a zaznamenej do mapy 120 tvých objevůVELKÝ ČIN

12) Kalendářní měsíc: rozumí se např. od 1. 9. do 30. 9.
32) Rok: 1 rok, tj. 12 měsíců – např. od 15. 2 do 14. 2. atd. Je-li psáno „kalendářní rok“, rozumí se od 1. 1. do 31. 12.
Pošli znění 2S8 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 2S8

VL

9. DEN V PŘÍRODĚ

Prožij v přírodě uvnitř zajímavého území cca 1 km2 dobu od východu do západu slunce nebo od západu do východu slunce. Pozoruj přírodu, sleduj veškeré stopy, i pobytové, včetně lidí a lidské činnosti, zaznamenej je, zakresli a popiš. Se svým pozorováním seznam kolektiv tak, abys mu podal dobrý obraz o životě v dané oblasti:
 • 1 takový denČIN
 • 2 takové dny, každý v jiném území nebo v jiném ročním obdobíVELKÝ ČIN
Pošli znění 2S9 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 2S9

10. POZOROVÁNÍ V PŘÍRODĚ

 • Vysvětli51) tyto pojmy: tok/říje, páření, označování území, lov/přijímání potravy, hry, souboje, péče o mláďata, péče o tělní pokryv apod. Sleduj v přírodě 3 různé typy chování ptáků a 3 různé typy chování savců (nemusí být od jednoho druhu). Veď o tom záznamy55)ČIN
 • Totéž pro 4 typy chování ptáků a 4 typy chování savců (nemusí být od 1 druhu4)). Přečti jednu odbornou (populárně naučnou) knihu z oboru etologieVELKÝ ČIN

4) Druh: živočich či rostlina určená rodovým i druhovým jménem (např. sasanka hajní, konipas bílý; nestačí jen sasanka nebo konipas).
51) Vysvětli: popiš odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník: člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
55) Zaznamenej: zapiš název, datum, místo a stanoviště (např. sasanka hajní, 22. 3. 2013, Křivoklátsko – údolí Javornice, smíšený les u potoka).
Pošli znění 2S10 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 2S10

11. ETOLOGIE V ZOO

 • Vysvětli51) pojmy: teritorium, ochozy, optické, zvukové a pacho­vé značky, základní životní projevy, prostorová aktivita. V zoo prováděj pravidelná etologická pozorování tak, abys mohl u vybraného druhu4) zhodnotit prostorovou aktivitu a základní typy chování. Pozorování musí pokrýt 10 hodin denního režimuČIN
 • Vysvětli51) pojmy: denní režim zvířat, sociální hierarchie (kde se vyskytuje a jak je udržována, jaký má význam). V zoo prováděj pravidelná etologická pozorování tak, abys mohl zachytit 10hodinový denní režim skupiny vybraného druhu4) a vyhodnotit četnost jednotlivých typů chování a sestavil schéma sociální hierarchie dané skupinyVELKÝ ČIN

4) Druh: živočich či rostlina určená rodovým i druhovým jménem (např. sasanka hajní, konipas bílý; nestačí jen sasanka nebo konipas).
51) Vysvětli: popiš odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník: člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
Pošli znění 2S11 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 2S11