www.woodcraft.cz STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR
 
‹ Zpět

2M Příroda - bezobratlí

Garanti: Vlastimil Růžička - Tlusťoch

VL + ML

1. MĚKKÝŠI

 • Urči45) 10 zástupců54) našich18) měkkýšů. Charakterizuj8) plže a mlžeČIN
 • Urči45) 20 zástupců54) našich18) měkkýšů; 15 z nich najdi v přírodě30) (stačí ulita), nález si zaznamenej55)VELKÝ ČIN
ML: Urči 10 zástupců našich měkkýšů.

8) Charakterizuj: vyjmenuj základní rozpoznávací znaky tak, abys mohl danou skupinu (tj. u rostlin oddělení, u živočichů třídu, řád atd.) rozpoznat od jiných.
18) Naše (druhy, zástupci): druhy či zástupci živočichů nebo rostlin, které jsou v naší zemi původní.
30) Příroda (1): prostředí mimo vnitřní prostory lidských obydlí přímo určené k bydlení živočichů (hnízdění vlaštovek, rehků, kalousů apod. v budovách se považuje za hnízdění v přírodě), nelze tedy za čin považovat pozorování hnízdění např. exotických ptáků v kleci nebo ve voliéře, byť by byla mimo budovu.
45) Urči: urči druh/zástupce podle vyobrazení v atlase nebo podle exponátů ve sbírkách apod. (je možné i v přírodě) a popiš základní charakteristické poznávací znaky tak, aby bylo zřejmé, že si nemůžeš jednotlivé exempláře splést a můžeš daný objekt určit kdykoliv v přírodě.
54) Zástupce: živočich či rostlina určená buď pouze rodovým jménem (např. javor – v tom případě lze počítat pouze 1× z rodu javor) či rodovým a druhovým jménem (např. javor mléč, javor horský – v tom případě se počítá každý druh).
55) Zaznamenej: zapiš název, datum, místo a stanoviště (např. sasanka hajní, 22. 3. 2013, Křivoklátsko – údolí Javornice, smíšený les u potoka).
Pošli znění 2M1 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 2M1

2. SBÍRKA ULIT

Sám nasbírej ulity měkkýšů (mohou být naši18) i cizokrajní2)) a sestav je do sbírky34):
 • 20 zástupců54)ČIN
 • 40 zástupců54)VELKÝ ČIN

2) Cizokrajné (exotické), vysazené, okrasné: druhy rostlin nebo živočichů, které nejsou v naší zemi původní a byly zde vysazeny ať už z důvodů hospodářských nebo okrasných.
18) Naše (druhy, zástupci): druhy či zástupci živočichů nebo rostlin, které jsou v naší zemi původní.
34) Sbírka (herbář, …): sbírka musí být označena21) a zajištěna, aby vydržela v neplesnivém stavu nejméně 1 rok. Uložené přírodniny musí být upevněny (přilepením, přivázáním, v krabičkách apod.) a musí být po celou dobu poznatelné.
21) Označ: každý exponát musí obsahovat české a vědecké jméno, kromě 2L7 též lokalitu a datum sběru; s určením ti může pomoci někdo jiný.
54) Zástupce: živočich či rostlina určená buď pouze rodovým jménem (např. javor – v tom případě lze počítat pouze 1× z rodu javor) či rodovým a druhovým jménem (např. javor mléč, javor horský – v tom případě se počítá každý druh).
Pošli znění 2M2 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 2M2

3. HMYZ

Urči v přírodě46) hmyz z různých řádů (např. síťokřídlí, srpice, blanokřídlí, ploštice, rovnokřídlí, švábi, jepice, stejnokřídlí, chrostíci, motýli, brouci, dvoukřídlí, škvoři, vážky):
 • Celkem 10 zástupců54) alespoň z 5 řádůČIN
 • Celkem 20 zástupců54) alespoň z 10 řádůVELKÝ ČIN

46) Urči v přírodě: urči v přírodě30), 31) druh/zástupce a popiš základní charakteristické poznávací znaky tak, aby bylo zřejmé, že si nemůžeš jednotlivé exempláře splést.
30) Příroda (1): prostředí mimo vnitřní prostory lidských obydlí přímo určené k bydlení živočichů (hnízdění vlaštovek, rehků, kalousů apod. v budovách se považuje za hnízdění v přírodě), nelze tedy za čin považovat pozorování hnízdění např. exotických ptáků v kleci nebo ve voliéře, byť by byla mimo budovu.
31) Příroda (2): přirozené prostředí výskytu rostlin, nerostů apod.; nelze tedy za určování v přírodě považovat např. určování rostlin pěstovaných v parcích, truhlících, květináčích apod., pokud není přímo u činu určeno jinak.
54) Zástupce: živočich či rostlina určená buď pouze rodovým jménem (např. javor – v tom případě lze počítat pouze 1× z rodu javor) či rodovým a druhovým jménem (např. javor mléč, javor horský – v tom případě se počítá každý druh).
Pošli znění 2M3 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 2M3

4. DENNÍ MOTÝLI

 • Urči45) 15 zástupců54) našich18) denních motýlů. Charakterizuj8) motýly a popiš jejich životní cyklusČIN
 • Urči45) 30 zástupců54) našich18) denních motýlů. 15 z nich najdi v přírodě30), nález si zaznamenej55)VELKÝ ČIN
ML: Urči tolik zástupců našich denních motýlů, kolik je ti let.

8) Charakterizuj: vyjmenuj základní rozpoznávací znaky tak, abys mohl danou skupinu (tj. u rostlin oddělení, u živočichů třídu, řád atd.) rozpoznat od jiných.
18) Naše (druhy, zástupci): druhy či zástupci živočichů nebo rostlin, které jsou v naší zemi původní.
30) Příroda (1): prostředí mimo vnitřní prostory lidských obydlí přímo určené k bydlení živočichů (hnízdění vlaštovek, rehků, kalousů apod. v budovách se považuje za hnízdění v přírodě), nelze tedy za čin považovat pozorování hnízdění např. exotických ptáků v kleci nebo ve voliéře, byť by byla mimo budovu.
45) Urči: urči druh/zástupce podle vyobrazení v atlase nebo podle exponátů ve sbírkách apod. (je možné i v přírodě) a popiš základní charakteristické poznávací znaky tak, aby bylo zřejmé, že si nemůžeš jednotlivé exempláře splést a můžeš daný objekt určit kdykoliv v přírodě.
54) Zástupce: živočich či rostlina určená buď pouze rodovým jménem (např. javor – v tom případě lze počítat pouze 1× z rodu javor) či rodovým a druhovým jménem (např. javor mléč, javor horský – v tom případě se počítá každý druh).
55) Zaznamenej: zapiš název, datum, místo a stanoviště (např. sasanka hajní, 22. 3. 2013, Křivoklátsko – údolí Javornice, smíšený les u potoka).
Pošli znění 2M4 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 2M4

5. PAVOUKOVCI

 • Urči45) 8 zástupců54) pavoukovců. Charakterizuj8) pavoukovceČIN
 • Urči45)16 zástupců54) pavoukovců; 10 z nich najdi v přírodě30), nález si zaznamenej55)VELKÝ ČIN
ML: Urči: do 12 let – 6, do 14 let – 8 zástupců pavoukovců.

8) Charakterizuj: vyjmenuj základní rozpoznávací znaky tak, abys mohl danou skupinu (tj. u rostlin oddělení, u živočichů třídu, řád atd.) rozpoznat od jiných.
30) Příroda (1): prostředí mimo vnitřní prostory lidských obydlí přímo určené k bydlení živočichů (hnízdění vlaštovek, rehků, kalousů apod. v budovách se považuje za hnízdění v přírodě), nelze tedy za čin považovat pozorování hnízdění např. exotických ptáků v kleci nebo ve voliéře, byť by byla mimo budovu.
45) Urči: urči druh/zástupce podle vyobrazení v atlase nebo podle exponátů ve sbírkách apod. (je možné i v přírodě) a popiš základní charakteristické poznávací znaky tak, aby bylo zřejmé, že si nemůžeš jednotlivé exempláře splést a můžeš daný objekt určit kdykoliv v přírodě.
54) Zástupce: živočich či rostlina určená buď pouze rodovým jménem (např. javor – v tom případě lze počítat pouze 1× z rodu javor) či rodovým a druhovým jménem (např. javor mléč, javor horský – v tom případě se počítá každý druh).
55) Zaznamenej: zapiš název, datum, místo a stanoviště (např. sasanka hajní, 22. 3. 2013, Křivoklátsko – údolí Javornice, smíšený les u potoka).
Pošli znění 2M5 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 2M5

6. BROUCI

Urči45) naše18) brouky, u každého prokaž, že znáš28) jeho potravu:
 • 15 zástupců54)ČIN
 • 30 zástupců54) ; 20 z nich najdi v přírodě30) , nález si zaznamenej55)VELKÝ ČIN

18) Naše (druhy, zástupci): druhy či zástupci živočichů nebo rostlin, které jsou v naší zemi původní.
28) Prokaž, že znáš (umíš): popiš či předveď odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník: člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
30) Příroda (1): prostředí mimo vnitřní prostory lidských obydlí přímo určené k bydlení živočichů (hnízdění vlaštovek, rehků, kalousů apod. v budovách se považuje za hnízdění v přírodě), nelze tedy za čin považovat pozorování hnízdění např. exotických ptáků v kleci nebo ve voliéře, byť by byla mimo budovu.
45) Urči: urči druh/zástupce podle vyobrazení v atlase nebo podle exponátů ve sbírkách apod. (je možné i v přírodě) a popiš základní charakteristické poznávací znaky tak, aby bylo zřejmé, že si nemůžeš jednotlivé exempláře splést a můžeš daný objekt určit kdykoliv v přírodě.
54) Zástupce: živočich či rostlina určená buď pouze rodovým jménem (např. javor – v tom případě lze počítat pouze 1× z rodu javor) či rodovým a druhovým jménem (např. javor mléč, javor horský – v tom případě se počítá každý druh).
55) Zaznamenej: zapiš název, datum, místo a stanoviště (např. sasanka hajní, 22. 3. 2013, Křivoklátsko – údolí Javornice, smíšený les u potoka).
Pošli znění 2M6 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 2M6

7. NEVÍTANÍ SPOLEČNÍCI

Vyjmenuj bezobratlé živočichy, kteří mohou žít v lidských obydlích. Popiš jejich rozpoznávací znaky, způsob života, potravu, vliv na člověka a ochranu proti nim:
 • 5 zástupců54)ČIN
 • 10 zástupců54)VELKÝ ČIN
ML: Vyjmenuj: 10 let: 2 zástupce; 11–12 let: 3 zástupce; 13–14 let: 4 zástupce bezobratlých živočichů, kteří mohou žít v lidských obydlích. Popiš jejich způsob života, vliv na člověka a ochranu proti nim.

54) Zástupce: živočich či rostlina určená buď pouze rodovým jménem (např. javor – v tom případě lze počítat pouze 1× z rodu javor) či rodovým a druhovým jménem (např. javor mléč, javor horský – v tom případě se počítá každý druh).
Pošli znění 2M7 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 2M7

VL

8. NOČNÍ MOTÝLI

 • Urči45) 10 zástupců54) našich18) nočních motýlů. Charakterizuj8) motýly a popiš jejich životní cyklusČIN
 • Urči45) 20 zástupců54) našich18) nočních motýlů; 10 z nich najdi v přírodě30), nález si zaznamenej55)VELKÝ ČIN

8) Charakterizuj: vyjmenuj základní rozpoznávací znaky tak, abys mohl danou skupinu (tj. u rostlin oddělení, u živočichů třídu, řád atd.) rozpoznat od jiných.
18) Naše (druhy, zástupci): druhy či zástupci živočichů nebo rostlin, které jsou v naší zemi původní.
30) Příroda (1): prostředí mimo vnitřní prostory lidských obydlí přímo určené k bydlení živočichů (hnízdění vlaštovek, rehků, kalousů apod. v budovách se považuje za hnízdění v přírodě), nelze tedy za čin považovat pozorování hnízdění např. exotických ptáků v kleci nebo ve voliéře, byť by byla mimo budovu.
45) Urči: urči druh/zástupce podle vyobrazení v atlase nebo podle exponátů ve sbírkách apod. (je možné i v přírodě) a popiš základní charakteristické poznávací znaky tak, aby bylo zřejmé, že si nemůžeš jednotlivé exempláře splést a můžeš daný objekt určit kdykoliv v přírodě.
54) Zástupce: živočich či rostlina určená buď pouze rodovým jménem (např. javor – v tom případě lze počítat pouze 1× z rodu javor) či rodovým a druhovým jménem (např. javor mléč, javor horský – v tom případě se počítá každý druh).
55) Zaznamenej: zapiš název, datum, místo a stanoviště (např. sasanka hajní, 22. 3. 2013, Křivoklátsko – údolí Javornice, smíšený les u potoka).
Pošli znění 2M8 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 2M8

9. PLOŠTĚNCI

 • Popiš životní cyklus některé z tasemnic. Pohovoř23) o možnosti nákazy, nebezpečí pro člověka, ochraněČIN
 • Popiš životní cyklus dalších 2 ploštěnců (např. ploštěnky, motolice, tasemnice), jejich význam pro člověkaVELKÝ ČIN

23) Pohovoř (1): pohovoř před odborníkem19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník: člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
Pošli znění 2M9 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 2M9

10. MOŘŠTÍ BEZOBRATLÍ

Urči45) bezobratlé mořské živočichy. Prokaž, že znáš28) jejich způsob života, potravu:
 • 10 zástupců54)ČIN
 • 20 zástupců54)VELKÝ ČIN

28) Prokaž, že znáš (umíš): popiš či předveď odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník: člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
45) Urči: urči druh/zástupce podle vyobrazení v atlase nebo podle exponátů ve sbírkách apod. (je možné i v přírodě) a popiš základní charakteristické poznávací znaky tak, aby bylo zřejmé, že si nemůžeš jednotlivé exempláře splést a můžeš daný objekt určit kdykoliv v přírodě.
54) Zástupce: živočich či rostlina určená buď pouze rodovým jménem (např. javor – v tom případě lze počítat pouze 1× z rodu javor) či rodovým a druhovým jménem (např. javor mléč, javor horský – v tom případě se počítá každý druh).
Pošli znění 2M10 na e-mailovou adresu:
Nahlaš chybné znění u OP 2M10