Hau Kóla - Výpal keramiky v pilinách

(převzato z http://jerabina.xf.cz/vypalpiliny.html)

Metoda je to jednoduchá, bezpečná a navíc při ní spotřebujete věci, co by jinak asi sotva byly k užitku. Pokud máte doma přebytek pilin, tak tohle je jeden z nejlepších způsobů, jak se jich zbavit. Možná by šly získat i na pile, ale nevím. Já je dostala od táty, který byl po nařezání dřeva na zimu zavalen pilinami a nevěděl co s nimi.

foto č.1
Poslední dosypání pilin do dostavěné pece.
Moje pícka byla vlastně taková krychlička. Základna měla tvar čtverce o vnější hraně 1 m x 1 m, vysoká byla něco málo přes metr, směren nahoru se poněkud zužovala.

foto č.2
Povrch pilin se musí rovnoměrně polít něčím hořlavým. Třeba lampovým olejem.Tohle měla být údajně nafta. Ale nikdo mi nebyl schopen vysvětlit odkdy je nafta zelená;-)

foto č.3
Když se nafta dostatečně vsákla, konečně došlo k zážehu:-) Piliny by měly hořet rovnoměrně po celém povrchu.

foto č.4
Konečně se to pořádně rozhořelo.

foto č.5
Jenže během výpalu nesmí oheň hořet jasným plamenem - pec by vyhořela příliš rychle a keramika by víc než cokoliv popraskala. Musíme piliny donutit doutnat. Po přikrytí ústí pece plechem plameny postupně uhasly, až zůstaly jenom poblikávající uhlíky. Bylo to tak trochu drama - neuhasne to? Ale zdálo se, že nějaký dým se přece jen valí ven.

Cihly se zase získávají poměrně snadno, pokud někdo ve vašem okolí rekonstruuje starší dům. To většinou provází vybourání alespoň části zdí. A co s těmi přebytečnými cihlami, že. Většina lidí je ráda, že se aspoň části cihel zbaví.

Co potřebujete: kolem stovky cihel na tělo pece (a nebo starou kovovou popelnici), piliny (ideálně z tvrdého dřeva), něco na oddělení jednotlivých pater (já používala pletivo na králičí kotce vyztužené kari sítí), keramiku, kterou chcete vypálit

Tato metoda je jakousi velkokapacitní obdobou výpalu v ohništi, či jámě. Při výpalu se dosahuje teploty kolem teploty 700 °C, keramika je zakuřovaná, pálená v redukční atmosféře. Vypálené výrobky budou vesměs černé barvy. Výpal lze dělat pouze venku, protože při něm vzniká hodně kouře.

popis pece

Stavba pece je jednoduchá, její velikost závisí na počtu výrobků, které chcete vypálit. Pec stavíme z obyčejných cihel (pokud by vám někdo nabízel cihly žáruvzdorné, nebraňte se). Začínáme podlážkou, která je plně vyskládaná z cihel, po jejím obvodu potom položíme první řadu cihel. Následují další řady. Cihly na sebe klademe pečlivě, dbáme na provázanost cihel a kolmost stěn. Jednotlivé cihly jen volně skládáme na sebe, nevážeme je žádnou maltou - je třeba aby mohl vzduch procházet spárami mezi cihlami.

Když postavíme zdi do určité výšky (o něco větší, než je výška nádoby nejspodnějšího patra), začneme pec plnit pilinami. Vrstva pilin na dně by měla být cca 10 cm. Jemně ji stačíme, urovnáme a můžeme na ní začít klást nádoby. Nádoby též plníme pilinami. Nádoby by měly být vzdálené 8-10 cm od zdiva a cca 5 cm jedna od druhé. Mezery vyplňte pilinami a vše pak zasypte další vrstvou pilin.

Nyní nastává čas na další patro. Jednotlivá patra je třeba oddělit podlážkou, protože by se nádoby po tom co vyhoří piliny zřítily jedna na druhou a mohlo by dojít k jejich poškození. Já jsem jako podlážku použila kari síť, na ní jsem ještě položila pletivo na králíky, které jsem v několika místech přidrátovala. Pokud by jste vypalovali velké nádoby, které kari sítí nepropadnou, nebylo by třeba jí potahovat jemnějším pletivem. Místo kari sítě by šlo použít např. jednotlivé kovové tyče naskládané vedle sebe jako rošt.

Rošt zatížíme dalšími řadami cihel, kolik jich bude závisí opět na velikosti výrobků. Překryjeme rošt pilinami. Při plnění dáváme pozor, aby nikde nevznikaly vzduchové kapsy. Všude musí být buď to keramika a nebo piliny. Když je rošt zasypán alespoň tenkou vrstvou pilin, vložíme opět keramiku. Postup opakujeme, dokud není pec plná. Nad poslední řadou by měla být vrstva alespoň 10 cm pilin. Mezi vrchní vrstvou pilin a ústím pece by měl zůstat volný prostor cca 10-15 cm.

Pokud je pícka postavená, nastal čas na její zapálení. Zapaluje se ze shora. Pokropte povrch pilin nějakou hořlavinou (např. lampový olej) a počkejte, až se vsákne. Potom pec zapalte. Po zapálení by měl oheň vzplát rovnoměrně po celém povrchu. Až oheň rovnoměrně zachvátí celý povrch, přikryjte ústí pece nějakým nehořlavým materiálem (třeba plech). Nesmíte nechat zapomenout nechat průduchy (dejte plech třeba na 2-3 cihly), aby se oheň neudusil.

Po čase plamen zmizí a piliny budou jen prodoutnávat. Zdá-li se vám oheň příliš živý, můžete ho regulovat ucpáním některých spár mezi cihlami.

Doba pálení závisí na objemu pece a druhu pilin. Může se pohybovat od několika hodin, až po několik dní. Jestliže z pece vychází kouř, znamená to, že piliny se stále spalují - pec pracuje. V jaké výšce piliny zrovna doutnají můžete odhadnout podle teplejších cihel na plášti pece. Když kouř přestane z pece vycházet, je to znamení, že je výpal u konce. Ale to neznamená, že se na pec okamžitě vrhneme. Musíme ji nechat nejdřív vychladnout.

Použijeme-li piliny z tvrdého dřeva (dub, buk, ořech, jabloň....) oheň pomaleji hoří a vydává větší žár. U pilin z měkkého dřeva (smrk, borovice, topol...) musíme hoření regulovat, aby se piliny příliš rychle nevypálily. Regulujeme jednak přikrytím ze shora a jednak ucpáváním spár mezi cihlami hlínou.

Pokud by jste chtěli použít jako tělo pece již dříve zmiňovanou kovovou popelnici, tak ji musíme zbavit dna i víka a vyvrtat do ní několik otvorů - budou umožňovat jednak tak vzduchu a jednak uchycení případných pater. Na zemi vyskládejte podlážku z cihel a na ni postavte popelnici. Postupně plňte pilinami a keramikou. Platí při tom stejná pravidla, jako u cihlové pícky. Další postup je již víceméně stejný.

V závěru bych chtěla poděkovat rodičům za poskytnutí pozemku pro výpal, pomoc s přepravou cihel a pomoc při samotném výpalu, tátovi za svědomité shromažďování pilin. Yučimu a p. Duspivové za poskytnuté cihly a všem ostatním za podporu.

foto č.6
Ráno jsme všichni spěchali k peci, aby se rozřešila večerní otázka - bude doutnat? Docela jsem si oddychla, když jsem zjistila, že se z pece vážně valí dým. Hurá - ono to funguje:-) Podle toho, teré cihly byly teplé jsme odhadli, že oheň bude někde u prvního roštu. Teprve. A to to již hoří cca 10 hodin. Jak dlouho bude trvat, než prodoutná celá pec?
foto č.7
Pec nakonec doutnala 38 hodin - od pátečního večera až do nedělního rána. Někdy kolem poledního jsem ji začala rozebírat. Nahoře je vidět detail druhého, již částečně vyloženého patra, které bylo plné závažíček na stav. K mému překvapení skoro žádná nepopraskala
foto č.8
Pece postupně ubývá, jak odstraňuji cihly, abych se dostala ke spodnějším patrům.
foto č.9
Průhled prvním patrem. Skrz něj jsou vidět přízemní hrnky, popel a zbytky doutnajících pilin. Zatímco keramika z druhého patra byla už docela chladná, výrobky z přízemí jsem musela vyndavat z popela s rukavicemi.
foto č.10
Z hrnků se musí vysypat popel - byly přeci naplněné pilinami.
foto č.11
Tak tohle jsou vypálené výrobky - chybí tu jen krabice plná závažíček na stav, kterou reprezentují jí tři závažíčka vpředu.

Zuzana Suchánková - Wanahčawin

Literatura

VELKÁ KNIHA KERAMIKY, J. Chavarria, KNIHCENTRUM, Praha 1999