Biela served for cooking washing and drinking as well.
Biela served for cooking
washing and drinking as well.

(Biela dobře sloužila
k vaření, mití i pití.)
'our' valley was about 10 miles long. Here you see part of it.
"our" valley was about 10
miles long. Here you see part of it.

("naše" údolí je cca 10 mílí
dlouhé. Tady je jeho část.)
You had to know the trick. (It served for defense purposes)
You had to know the trick.
(It served for defense purposes)

(musel jsi znáz fígl.
(Což mělo svůj obraný účel))
Smrk was quite a type too. He lived in Walden for more then four years
Smrk was quite a type too.
He lived in Walden for more
then four years

(Smrt byl taky dobrým
typem. Žil ve Waldenu víc jak 4 roky.)
6000 feet high, the moon and the rising sun.  We were on skies all the night.
6000 feet high, the moon
and the rising sun. We
were on skies all the night

(6000 stop vysoko, měsíc
a vycházející slunce.
Byli jsme na lyžích celou noc.
He loved his mountains.
He loved his mountains.
(Miloval své hory.)
My sister was with us that day.
My sister was with
us that day.

(Má sestra byla toho dne
s námi.)
A storm was pretty near. (It is me.)
A storm was pretty near.
(It is me.)

(Bouřka byla pěkně blízko.
(To jsem já))
strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Liga lesní moudrosti, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1; e-mail: ustredi(zavináč)woodcraft(tečka)cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net