Zpráva z pracovního setkání

konaného ve dnech 27.7.-29.7.2000 v Sandy Balls Estate, Hampshire, v Anglii

V pátek 28. a v sobotu 29.července 2000 se setkala skupina woodcrafterů v Anglii v Sandy Balls. Skupina se skládala z těchto účastníků:

Gordon Cooper a Ronald Edmonds ( ETSI )
Zdeněk Klen a Yvonne Fišera ( Kanada )
Martin Kupka Logan ( Liga lesní moudrosti, Česká republika )
John Pringle Sr., Mick Tutt Pelican , Jean a Martin Westlake ( Order of Woodcraft Chivalry, Anglie)

Hlavním účelem jednání bylo dát konkrétní podobu iniciativám vzešlým z předchozích setkání ve formě konkrétních kroků na poli mezinárodních styků.

Po zvážení obsahu textů Deklarací 1. ( Malý Walden 1996 ) a 2. ( Greenwood 1999 ) mezinárodního setkání považujeme hnutí Bluesky World Woodcraft za bratrstvo zahrnující skupiny, osamělé woodcraftery a další spřízněné lidi v celém světě. Naším záměrem je, aby Woodcraft byl stále takový jaký je, ačkoli, podobně jako náš oheň, stále v něčem nový.

Woodcraft má 98 letou historii. Posledních deset let mezinárodních kontaktů a spolupráce ( obzvláště mezi OWC a LLM ) přineslo užitek nejen přímým účastníkům, ale i ostatním.

V tomto duchu a v zájmu šíření Woodcraftu navrhujeme formálně uznat hnutí Bluesky World Woodcraft jako střešní organizaci pro všechny náležející skupiny a zainteresované osoby se symbolem čtyřnásobného ohně jako znakem a se slovy "Blue Sky" jako ústředním heslem.

Navrhujeme, aby Bluesky World Woodcraft Jejich úkolem bude:

Nikdo z koordinátorů by neměl sloužit ve své funkci déle než tři roky, i když hlavními principy jejich práce budou konsensualita a věcnost.

Do doby než členské organizace ratifikují návrhy v naší zprávě a pověří konkrétní osobu v této funkci, budou prozatím funkci koordinátorů vykonávat Errol Bredin ( ETSI ), Martin Kupka ( LLM ), Mick Tutt ( OWC ).

Pro budoucnost jsme se dohodli na těchto akcích:

Náčelníci všech organizací jsou pozváni vedením ETSI do Seton Castle v Seton Village v létě 2002.

Ve stejnou dobu budeme pořádat 3.mezinárodní setkání woodcrafterů ve střední Evropě ( v České republice, na Slovensku).

Harry Wykes z Woodcraft Folk zve na svůj letní tábor v roce 2001 jeden z kmenů LLM.

Koordinátoři by měli vždy k 1.1. a k 30.6. vydávat stručnou hodnotící zprávu o své práci.

Předpokládá se, že budou souhlasit s uveřejněním svých kontaktních adres na společné webové stránce.

podepsáni
Gordon Cooper, Ronald Edmonds, Zdeněk-Klen Fišera, Martin-Logan Kupka, John Pringle, Mick-Pelican Tutt, Martin Westlake.

Martin Kupka Logan
dne 29.července 2000