www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

Jak by mělo vypadat ústředí LLM v budoucnosti?

Aleš Sedláček - Tokaheya

V podstatě podobně jako doposud. Placený hospodář, zajišťující účetnictví a ekonomické poradenství kmenům.

Člověk pro styk s kmeny, který vyřizuje poštu a udržuje kontakty, připravuje Totemovou desku. Dalo by se říct sekretář ústředí.

Dobrovolné náčelnictvo. Spolek volených dobrodinců, každý by měl na starost svůj obor.

Náčelník Velké Lóže (pro výchovu dospělých)
Náčelník Malé Lóže (pro výchovu dětí)
Náčelník Čotokvy (pro vzdělávání)

Ohnivec nebo někdo (zástupce spolku ohnivců)

Ekonomickou sílu máme. V současné době zastává též funkci sekretáře ústředí. Toto spojení není nejšťastnější, protože časově znemožňuje hospodářce věnovat se shánění peněz "navíc".

Dotace od MŠMT se nám oproti porevolučním dobám trochu přikrátily, a tak utáhnout ústředí s dvěma zaměstnanci je pro nás dnes nemožné.

Jednoduchý recept, který slyšíme ze všech stran. Zaměstnejte fundraisera, který krom toho, že sežene peníze pro organizaci, zajistí finančně i sebe. Kruh se uzavírá - kdo ho bude platit, než ty prostředky, pokud vůbec, sežene. No to toho by se přeci měl někdo ujmout dobrovolně. Nikdo se zatím přes několikeré výzvy nepřihlásil.

Nadace Rozvoje Občanské Společnosti dokonce vypisuje grant, který v dvouletém období pomáhá překlenout neziskovým organizacím onen čas než se podaří zajistit tento nový příliv finančních zdrojů.

Co mi lidé, kteří se v těchto kruzích pohybují potvrdili, je to, co jsem zmínil ve svém příspěvku minulý rok. Dokud peníze jsou, tak se dělá, jakmile dojdou, tak je konec. "Pokud ti to vyhovuje jak to děláte na té vaší amatérské dobrovolné bázi, tak se toho raději drž. Je to vzácnost a hlavně je to nezávislé. Jen to ti umožní přežít v době kdy zrovna žádné peníze nebudou".

Každopádně s účastí v programech a nestandardních grantech rozhodně souhlasím.

Zde dochází k rozhodnutí.
2. Vytvářet nějaké nové počiny, na které by se daly z těchto programů sehnat peníze.
3. Nalézt v našem současném systému tyto projekty, správně je pojmenovat, dopilovat a prodat navenek.

Já osobně holduji tomu druhému. Vždyť na kolik věcí bychom mohli shánět peníze u fondů EU. Zcela jistě na vzdělávání, vydávání časopisu, krajinářské práce na Kosím potoce, primární protidrogová prevence, budování nekomerční základny na Filipově Huti..

U většiny těchto programů nabízí i nějakou odměnu pro koordinátora. Myslím, že ten náš sekretář ústředí, který by to opravdu po té organizační stránce zajišťoval by mohl být do budoucna z těchto prostředků zabezpečen.

Jak tohoto stavu dosáhnout? Každý komu není chod ústředí lhostejný a vykonává nějaké systematické činnosti by o tom měl pouvažovat, popřípadě se spolupodílet na sepsání takovéhoto projektu a na koordinační práce pak využít zmíněného pracovníka. Myslím, že kdyby se sešly takovéto projekty dva, tak už to na přežití stačí. Pointa je v tom, že tohoto člověka využijeme i na jiné kancelářské a komunikační práce potřebné pro naší ligu.

Logan je, tak jak já jsem to pochopil nakloněn věcem novým, obzvláště pak práci s novými lidmi. Na tyto lidi bychom nekladli takové nároky jako známe dnes. "Už sis zapsal orlí pera na internet?", "proč nemáš šerpu?", …. Logan operuje širší skupinou lidí, kterou bychom udržovali díky pravidelným akcím, které by organizoval právě zmíněný placený sekretář. Konkrétně by se jednalo třeba o autobusové zájezdy, z pohledu nynějšího standardního woodcraftera trochu "mastňácké". Z těchto lidí by se mohli rekrutovat potom ti "skalnější", například "členové velké lóže".

Tato situace by možná přinášela konfrontace mezi "skalními" a lidmi, kteří v LLM jsou jen tak, že se jim to zdá dobré zde být, ale na nic dalšího si čas nenajdou, možná na ty zmíněné zájezdy.

Logan mě poprosil abych zde formuloval konkrétní otázku. Jak se budete vy, dnešní "standardní" v pozdější terminologii "skalní" nebo "velkolóžoví" woodcrafteři dívat na tyto lidi kolem? Jaký prostor jim poskytnete na Valné hromadě? Nebude Vám divné, že nemají šerpy na sněmu? Nebude Vám divné, že se budou nad některými našimi dnešními rituály jen tiše pousmívat, kroutit hlavami? Nebude vám vadit, že oni budou cítit slovo woodcraft třeba jinde než vy?

Moje odpověď.

Odpovím šalamounsky. Mně by nevadil takový "novodobý" kmen. Na VH by ho zastupoval náčelník (třeba ten koordinátor), ty ostatní by to stejně asi moc nezajímalo, když by jezdili pouze na ty zájezdy. Jinými slovy woodcrafteři dnešního typu by to měli stále pod kontrolou, udržovali a pilovali bychom si naše rituály, debatovali o zákonu, zvyšovali malebnost a dokonalost našich táborů.

Stručně tedy jako kmen stráží ano. Jinak ne.

A teď úplně na rovinu: náčelnictvo, za této podoby není schopno takovouto činnost organizovat. Tato činnost se neřadí mezi priority současného náčelnictva. Pokud s ní přijde iniciátor - náčelník nového kmene "Volných stráží" bude v maximální možné míře podpořen.

Aleš Sedláček - Tokaheya, náčelník LLM

Liga lesní moudrosti, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1; e-mail: ustredi(zavináč)woodcraft(tečka)cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net