www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

Woodcraft na počátku 21 století

Pavel Spálený - Yučikala Wičaša

Tento rok tomu bude 100 let, co Ernest Thompson Seton založil první woodcrafterský kmen. Woodcraft je tedy starý celé jedno století. Možná, že díky tomuto stáří (a určitě nejen kvůli tomu), spatřily světlo světa zajímavé otázky: Je třeba přizpůsobit myšlenku woodcraftu dnešní - "moderní" - době? Je vůbec myšlenka woodcraftu v dnešní době aktuální? Otázek s podobnou myšlenkovou tématikou by se našla určitě velká řada. Je docela i možné, že lichá odpověď na ně se nabízí hned. Ale celá problematika je, jak už to tak bývá, trochu širší.

Předně je třeba se podívat na to, co se od té doby změnilo.Otázku politické situace odložme stranou. Mnohem důležitější je, jak se změnil svět lidí1. Jednak se změnila ekologická situace. Před sto lety neexistovaly umělé (neboli nepřírodní2) jaderné elektrárny. Nehrozila možnost zničení všeho živého na zemi. Dnes, chceme-li i nadále jakožto homo sapiens sapiens existovat, musíme přihlížet na dopady naší činnosti možná víc, než kdy jindy. Tímto ale nechci otvírat diskusi na téma jaderná energie je nejlepší a tomu podobné.

Jednak se stal celý svět globálnější a techničtější. Moderní technologie jsou s námi na každém našem kroku. Konec dvacátého století je začátkem informační expanze. Dnes není problém si zjistit informace o výrobě jaderné pumy3; o tom, kde je jaká škola či jak se šíří AIDS4; nebo jak pomoci těm, kteří to potřebují. Dnes je běžné, že si "povídám" (tedy chatuji5) s někým ze Saudské Arábie a neznám svého souseda. Dnes mohu telefonovat s kýmkoli téměř kdekoli - je jedno, jestli jsem ve městě6 či uprostřed pouště7. Dnes úspěšně pomáhají počítače nahrazovat některé (poškozené) části lidského mozku.

Takto bychom ale ve výčtu lidského poznání či výkřiků technologií mohli pokračovat do nekonečna - což v našem případě nemá moc velkého významu. Co ale je důležité si uvědomit, je to, že znalost a umění se orientovat v informačním světě8 začíná být více než nutností - srovnatelnou s nutností např. umět telefonovat. Další důležitý dopad dnešního lidského poznání je ten, že dnes již více než kdy jindy nelze plně rozumět celému lidskému poznání. Jestliže chci být dobrý chirurg, budu asi velmi málo rozumět kvantové fyzice. Otázka věrohodnosti informačních zdrojů nabývá stále více na důležitosti.

Dnes mají lidé ohromné možnosti jak strávit svůj volný čas. A mnozí lidé jsou natolik zaneprázdněni, že nemají čas nejen pro sebe, ale i pro svoje děti. Výsledkem toho všeho "informačního chumlu", jehož hlavním představitelem je internet, je pak pocit odcizení jedince. Znásobený ještě navíc "desocializací" (tj. neexistencí, resp. oslabením, komunikace mezi lidmi, resp. v rodině). Internet ale samotný k odcizení jedince nemusí vždy přispívat a může naopak pomoci jedinci "najít si své místo".

Co s tím vším má společného myšlenka woodcraftu? Napadají mě celkem tři hlavní myšlenkové proudy směřující k závěru.

(1) Ač je následující otázka málokdy vyřčena, dovolím si ji otevřít - nebo spíše jen naťuknout. Jedním z hlavních filozofických aspektů woodcraftu je návrat k přírodě a rozvoj osobnosti po všech stránkách, nikoli jen jedné.

Pamatuji si dobu, kdy byl jedinec (např. při různých hrách) "zkoušen" jestli umí vyhledat spoj v jízdním řádu. Myslím si ale, že se dnes jedná o relativně nepotřebné "umění". Dnes by si měl správně člověk umět vyhledat EFEKTIVNÍM ZPŮSOBEM JAKOUKOLI informaci. Umět ale takto hledat informace (což se děje - dovolím si říci - z 95% na internetu) je nejen vhodné, ale i čím dál tím víc nutné9.

Chceme-li se dnes rozvíjet tzv. "do všech stran", nesmíme vynechávat i svět, který je okolo nás - mám na mysli svět, který vybudoval na základě pečlivého poznání člověk. Elektromagnetická vlna (nejen ohřívající nám jídlo v mikrovlnce) je stejně nesdílnou součástí přírody, jako strom či pampeliška.

Dále tuto myšlenku rozvíjet nebudu. Domnívám se, že je již patrné, kam jsem s ní směřoval - je důležité poznávat přírodu jak z hlediska humanitního či ekologického (stromy, brouky, kytky…), tak i z hlediska fyzikálního či technického (el.mag. vlna, kvantové jevy…).

Jen pro úplnost bych rád dodal, že Svitek Březové kůry poznání fyzikálně technického směru nevylučuje. Spíše mi zde šlo o postoj, jaký (jak se domnívám) v současné LLM (jež prezentuje myšlenku woodcraftu) existuje, tedy klonění se k "odsouvání v uvozovkách nepřírodních věd".

(2) V nynější společnosti již nestačí pro šíření myšlenky vydat knihu. Chceme-li říci světu: "Haló, jsme tady!", nesmíme si to šeptat pro sebe. I geniální myšlenka přijde vniveč, když o ní nikdo neví. V dnešním dynamickém světě platí pravidlo, že chceš-li někoho zaujmout, máš na to deset vteřin10. To kniha nedokáže.

Chceme-li tedy světu říci, že existujeme, nezbývá nám, než začít používat moderní technologie a směry. Jinými slovy mít website11 a začít používat i jiné komunikační technologie než je dopis a telefon - tedy např. emaily či ICQ12. Důležitost komunikace asi ale není třeba zdůrazňovat.

(3) Myšlenka woodcraftu - dle mého soudu - nabývá více na důležitosti. Je nutné se rozvíjet cele - ne jen jedním směrem - což plně podporuje existence Svitku Březové Kůry. Woodcraft jako takový také tím, že se nestraní civilizaci a vrací se přírodě, že hlásá malebnost ve všem, ale hlavně tím, že umožňuje jedinci nalézt zpět sebe sama (Tedy zrušit onu izolovanost, resp. desocializaci. Což si myslím je dáno charakterem LLM.), ukazuje, že není třeba jeho filozofické jádro vůbec měnit a že je stále aktuální.

Zmínil jsem zde mnoho myšlenek, které se dají dále více rozvést a specifikovat. Každopádně toto celé nelze chápat jako hurá oslavu techniky/lidského poznání se slovy zahoďme přírodu. Všechny technické vynálezy jsou postaveny právě na poznání přírody. Jde zde spíše o to, abychom si uvědomili významy nebo lépe dopady technického pokroku - ten se totiž řítí velmi rychle.

V Kolíně, 15.3. 2002

1tedy nakolik je diferentní dnešní život vůči životu tehdejšímu
2přírodní "jaderný reaktor" - i když již nečinný - však existuje
3např. zde: http://winn.com/bs/atombomb.html
4http://www.unaids.org/
5čti četuju
6pomocí GSM (Global System for Mobile Communications) nebo UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) či jiného podobně založeného systému
7za pomocí satelitu (iridium bylo sice zrušeno, ale v současné době je nový satelitní systém)
8čímž mám na mysli svět IT
9a spousta lidí to neumí
10což platí stále více a stále přísněji
11nejen stránky LLM ale i např. kmenů (vždyť bez nich by LLM neexistovala)
12z anglic. I Seek You

Pavel Spálený - Yučikala Wičaša, zasloužil se o vytvoření internetových stránek Ligy lesní moudrosti, které také velmi dobře spravuje.

Liga lesní moudrosti, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1; e-mail: ustredi(zavináč)woodcraft(tečka)cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net